1. ročník

V rámci prvního ročníku procházejí studenti intenzívním výtvarným školením i teoretickou výukou. Poměr ateliérové a teoretické výuky je přibližně v poměru 1:1. Výtvarné školení, které probíhá pod patronací Ateliéru výtvarné přípravy, je zaměřeno nejprve na klasickou studijní kresbu (1. semestr), následně pak na teorii barev a malbu (2. semestr). Více informací je možné nalézt zde:

http://www.upce.cz/fr/avp/kresba1.html

http://www.upce.cz/fr/avp/malba-2.semestr.html