Socha sv. Antonína z Kostelce n.l. (kompletní dokumentace)

Umístění:  Kostelec nad Labem, fasáda kostela sv. Víta
Datace:
baroko, asi po 1750
Materiál:  glaukonitický pískovec
Realizace:
2008
Zadavatel/investor:
Římskokatolická církev, farnost Kostelec nad Labem
Restaurovala: Ivana Havlíčková