Rekonstrukce immaculaty z mariánského sloupu v Mladějově

Umístění:  Mladějov na Moravě
Datace: baroko, kolem roku 1740
Materiál:  mladějovský pískovec
Realizace: 2004-2005
Zadavatel/investor: obec mladějov
Restauroval: Jan fedorčák

 

Vzhledem k těžkému poškození torza nebylo možno uvažovat o navrcení sochy na původní místoa bylo zřejmé, že socha bude muset být nahrazena. Fragmenty originálu byly očištěny, zpevněny a slepeny. Na originálu byl proveden konzervační zásah, který počítal s presentací originálu v lapidáriu. Torzo bylo zaformováno a odlito a na tento odlitek byla na základě historické fotodokumentace provedena rekonstrukce tvarů.  Model byl zaformován a do formy byl zhotoven výdusek. Tato faximile byla povrchově upravena a osazena na nově vztyčný původní sloup, čímž byla obnovena výtvarná integrita již téměř zaniklé památky