Kamenná kašna v Kutné Hoře

Umístění:  Rejskovo nám. V Kutné Hoře
Datace: 1495, Významná novogotická rekonstrukce
Materiál:  Kutnohorský vápenec, Hořický pískovec
Realizace: 2009-2011
Zadavatel/investor: Město Kutná Hora
Vedoucí akce: Mgr. art. Jakub Ďoubal, restaurovali studenti Fakulty restaurování 2,3 a 4 ročníku.

Jednalo se o komplexní restaurování od průzkumu, přes přípravu projektu až po vlastní provedení restaurování této mimořádně hodnotné památky.

    

stav před restaurováním                         stav po restaurování

 

průběh oprav                                        společné foto studentů, pedagog Mgr. art. J. Ďoubal