Přijaté projekty 2008

 

Číslo projektu

Název projektu

Řešitel za UPa

kat

od

do

Celkem

z toho pro spoluřešitele

404/08/P074

Kavalírské cesty české šlechty (1550-1750)

Kubeš Jiří, Mgr., Ph.D.

KHV

2008

2010

462 000

0

GA404/08/0058

Etnologický výzkum drogové závislosti v soudobé české společnosti: Turnerovská perspektiva

Trnková Lorencová Radmila, Ing.

KSV

2008

2010

954 000

0

pokračující projekty

GA409/06/1063

Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století.

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

KHV

2006

2008

2 149 000

530 000

GA401/07/0203

Dějiny české religionistiky

Bubík Tomáš, Ph.D.

KRF

2007

2009

482 000

0

GA404/07/0200

Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

2007

2009

1 421 000

0

GA405/07/0151

Obraz dětství v americkém románu

Bubíková Šárka, Mgr., Ph.D.

KAA

2007

2009

406 000

0

GP409/07/P028

Radikální pravice v Rusku, 1900-1917

Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D.

KHV

2007

2009

496 000

0