Přijaté projekty 2007

 

Č. projektu

Název projektu

Řešitel za UPa

Kat

od

do

Celkem

z toho pro spoluřešitele

GA401/07/0203

Dějiny české religionistiky

Bubík Tomáš, Ph.D.

KRF

2007

2009

482 000

0

GA404/07/0200

Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

2007

2009

1 421 000

0

GA405/07/0151

Obraz dětství v americkém románu

Bubíková Šárka, Mgr., Ph.D.

KAA

2007

2009

406 000

0

GP409/07/P028

Radikální pravice v Rusku, 1900-1917

Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D.

KHV

2007

2009

496 000

0

pokračující projekty:

GA409/06/1063

Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století.

Lenderová  Milena prof. PhDr., CSc.

KHV

2006

2008

2 149 000

530 000

GA404/05/2493

Příprava edice pamětí Emanuela Salomona z Friedbergu Mírohorského

doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

KHV

2005

2007

300 000

0