GAAV ČR

 

Název projektu

Řešitel za UPa

Kat.

Požadováno

Domácí kult a jeho archeologické doklady v Pompejích

Titz Pavel, PhDr., Ph.D.

KRF

533 000

Obraz Pomluvy v raně novověké mentalitě a umění. Ikonologická studie.

Panoch Pavel Mgr., Ph.D.

KHV

499 000

Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747 - komentář vědecké edice

Prchal Vítězslav, Mgr.

KHV

636 000

Stopy a reflexe literárněvědné tradice na ruském severu: slavistický pohled

Giuseppe Maiello, Ph.D.

KSV

726 000