Akademie věd České republiky

 

 

řešitel grantu

katedra

název projektu

celkem

 1.

PhDr. Petr Skalník, CSc.

KSV

Politická kultura v období přechodu k demokracii v zemích s rozdílnými historickými a sociálními podmínkami

398