Přijaté projekty 2007

 

Název projektu

Řešitel za UPa

kat

Přiděleno

IV

NIV

Celkem

Rozvoj nově akreditovaných studijních programů na Univerzitě Pardubice

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

0

425 000

425 000

Vytváření podmínek pro zvyšování odborné a pedagogické úrovně umožnující akademickým pracovníkům ucházet se úspěšně o jmenování docentem nebo profesorem

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

FF

0

300 000

300 000

Projekt multifunkčního sálu

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

FF

590000

229000

819 000