Přijaté projekty 2007

 

Název projektu

Řešitel za UPa

kat

Přiděleno

z Upa

z vlastních zdrojů

Terénní výzkum slovenských Romů na Detve

Andrš Zbyněk, Mgr.

KSV

32 500

0

Přednáškový pbyt zahraničního praconíka na Univerzitě arduice. Týdenní přednáškový poyt prof.Jurgena Schlumbohma, emeritního ředitele IMP fur Geschicte, Gottingen, na KHV FF UPa. Praconí jazyk: angličtina

Jiránek Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.

KHV

20 000

20 000

Bavorsko-české sousedství v kultuře a hospodářství

Dubová Jindra, Mgr.

KCJ

30 000

5 000

Portfolio v profesní přípravě učitele

Píšová Michaela, doc. PhDr., M.A. Ph.D.

KAA

30 000

4 000

Rozvoj prezentačních dovedností v odborném anglickém jazyce u studentů ÚEI

Denksteinová Markéta, Mgr.

UCJ

15 000

0

"Rok 2007 - rok ruského jazyka"

Morongová Radka, Mgr.

UCJ

14 000

0

Rozvoj spolupráce s katedrami religionistiky a filozofie CAHSS, Humboldt State University, California (USA)

Fárek Martin, Mgr., Ph.D.

KRF

40 000

0

Aktuální trendy v náhradní rodinné péči

Sychrová Adriana, Mgr.

KVV

16 500

0

Stálá iberoamerikanistická konference

Hyhlíková Věra, Mgr.

KCJ

19 000

0

Archivní a muzejní dokumentace působení literáta, muzejníka a učitele Františka Hrnčíře v širším regionu Pardubicka

Rýdl Karel, prof. PhDr., CSc.

KVV

34 000

0

Sociální antropologie Evropské unie: měnící se místní společenství (fáze 2. Dobrzen Wielki)

Horáková Hana, PaedDr., Ph.D.

KSV

29 000

0

History of Central Europe. An Introduction - nový semestrální kurz pro zahraniční studenty

Kubeš Jiří, Mgr., Ph.D.

KHV

40 000

0

Příprava a realizace předmětu Archeologie náboženství v AJ (Archaeology of Religion)

Titz Pavel, Mgr., Ph.D.

KRF

29 000

0