Podané projekty 2008

 

Název projektu

Řešitel za UPa

kat.

Přiděleno

z Upa

z vlastních zdrojů

Vytvoření metodologické databáze pro rozvoj zpracování vývoje vysokého školství v Pardubicích - Priorita č.3

Rýdl Karel, prof. PhDr., CSc.

KVV

183 000

0

E-learningový kurz interkulturních kompetencí - Priorita č. 2

Čapek Jan, PhDr., Ph.D.

KCJ

87 000

0

Příprava mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice s navrhovanou vysokoškolskou institucí v USA - Priorita č. 2

Moravcová Ilona, PhDr.,Ph.D.

KCJ

114 800

0