Podané projekty 2007

 

Priorita č. 1

 

katedra

název grantu

řešitel

PRA

spoluúčast

KSV

Terénní výzkum u slovenských Romů na Detve

Mgr. Zbyněk Andrš

32500

-

KCJ

Bavorsko-české sousedství v kultuře a hospodářství

Mgr. Jindra Dubová

30000

5000

KAA

Portfolio v profesní přípravě učitele

Doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

30000

4000

KVV

Aktuální trendy v náhradní rodinné péči

Mgr. Adriana Sychrová

16500

-

KCJ

Stálá iberoamerikanistická konference

Mgr. Věra Hyhlíková

20000

-

KVV

Archivní a muzejní dokumentace působení literáta, muzejníka a učitele Fr. Hrnčíře v širším regionu Pardubicka

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

40000

9000

KSV

Sociální antropologie EU: měnící se místní společenství (fáze 2. Dobrzen Weilki)

PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

30000

-

KHV

Svatováclavský kult v baroku ve východních Čechách. Ikonografická sonda z oblasti raně novověkých hmotných kulturních dějin.

Mgr. Pavel Panoch

20000

-

KSV

Terénní výzkum u Romů v městě Pardubice

Mgr. Zbyněk Vydra

10000

-

KHV

Edvard Beneš – život, dílo, odkaz

Doc. PhDr. Václav Veber

30000

-

KCJ

Činnost česko-německých center v zahraničí

Mgr. Lenka Matušková

20000

17000

KVV

Inovace a rozšíření výuky předmětu Statistika I, II na FF

Ing. Jaroslav Myslivec

12500

-

KVV

Vytvoření koncepce předmětu „ Rozvoj sociálních dovedností“ v rámci modulu 3/A stud. oboru Humanitní studia

PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.

15500

-

-

Celkem priorita 1

-

307000

35000

 

Priorita č. 4

 

katedra

název grantu

řešitel

PRA

spoluúčast

KHV

History of Central Europe. An Introduction – nový semestrální kurz pro zahraniční studenty

Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

40000

-

KRF

Příprava a realizace Archeologie náboženství v AJ (Archeology of Religion)

Mgr. Pavel Titz, Ph.D.

36000

-

KAA

Rozvoj Interkulturní komunikativní kompetence (Evolving Intercultural communicative kompetence)

Mgr. Klára Kostková

20000

-

KAA

Příprava realizace a materiálové zabezpečení semináře „Anglo-irská povídka“

Mgr. Ladislav Vít

17000

-

KAA

Inovace a restrukturalizace předmětů komunikativního modulu

Mgr. Irena Fridrichová

18000

-

-

Celkem priorita 4

-

131000

-

 

Priorita č. 5

 

katedra

název grantu

řešitel

PRA

spoluúčast

KHV

Přednáškový pobyt zahraničního pracovníka na UPa – prof. J. Schlumbohma

Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

20000

20000

KSV

ůÚvod do politické antropologie“ (přednášky a semináře prof. Kradina)

PhDr. Petr Skalník, CSc.

21200

30000

KCJ

Interkulturalita a soužití

Mgr. helena Jaklová

23000

20000

-

Celkem priorita 5

-

64200

70000

 

Priorita č. 7