Přijaté projekty 2008

 

Název projektu

Řešitel za UPa

Katedra

Přiděleno

Celkem z ostat. Zdrojů

IV

NIV

Celkem

Interaktivní cvičebnice anglické syntaxe

Ježková Šárka, PhDr., Ph.D.

KAA

0

124 000

124 000

10 000

Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI.

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

0

117 000

117 000

0

Etnografika v českých historických pramenech do konce 18. století

Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc.

KSV

0

28 000

28 000

0

Dvouměsíční pobyt profesora N. N. Kradina (Rusko) na Univerzitě Pardubice

Skalník Petr, PhDr., CSc.

KSV

0

132 000

132 000

0