Přijaté projekty 2007

 

 

Název projektu

Řešitel za UPa

Kat

Celkem Přiděleno

celkem z vlastních zdrojů

Vytvoření předmětu Curriculum Development ve studijním oboru Učitelství anglického jazyka

Brebera Pavel, Mgr.

KAA

136 000

0

Multimediální opora kursu Příprava na klinický rok

Černá Monika, PaedDr., Ph.D.

KAA

118 000

0

Další vzdělávání učitelů odborného anglického jazyka

Koblížková Andrea, Ing., Ph.D.

UCJ

180 000

13 000

Soužití plodné i bolestné (Češi, Němci a Židé v Českých zemích 1880 - 1938)

Mlejnek Tomáš, Mgr.

KHV

164 000

0

Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie

Panoch Pavel, Mgr.

KHV

84 000

0

Tvorba a realizace elektronické formy on-line kurzu

Pospíšilová Linda, Mgr.

UCJ

114 000

5 000

Zavedení nového předmětu Prezentační techniky

Trnková Lorencová Radmila, Ing.

KSV

115 000

0

Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje V.

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

111 000

0