Podané projekty 2009

 

Název

Řešitel

Kat.a

Požad. částka

Příspěvek fakulty

Zkvalitnění metodologické přípravy studentů učitelství anglického jazyka prostřednictvím nového předmětu Educational Research

Mgr. Pavel Brebera

KAA

186 000

0

Tvorba nového předmětu Úvod do studia gender history

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

KHV

150 000

0

Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

KHV

117 000

0

Interaktivní průvodce reáliemi Slovinska

Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.

KHV

118 000

0

Inovace kursu filosofie výchovy I.

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

KRF

47 000

0

Multimediální laboratoř pro vizuální antropologii

PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

KSV

740 000

35 000

Experimentální laboratoř vědecké vizualizace s učebnou

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

KHV

1 735 000

0

Inovační technologická podpora dokumentace a ochrany kulturního dědictví

akad. Malíř Trifon Trifonov, M.A.

KHV

216 000

0

Novověké sochařské památky jako pramen studia kulturní historie

Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

KHV

115 000

0

Vytvoření studijního předmětu Intercultural communicative competence v přípravném vzdělávání učitelů anglického jazyka

Mgr. Klára Kostková

KAA

133 000

0

Inovace předmětu "Archeologie náboženství"

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

KRF

87 000

0

Inovace předmětů Multimedia pro učitele

PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

KAA

96 000

0