Podané projekty 2008

 

Název projektu

Řešitel za UPa

kat

Požadováno

z ostat. Zdrojů

IV

NIV

Celkem

Vylepšení předmětu o americké religiozitě

Mrázek Miloš, Mgr.

KRF

0

62 000

62 000

0

Inovace předmětu "Archeologie náboženství"

Titz Pavel, Mgr., Ph.D.

KRF

0

87000

87000

0

Inovace základního studijního kurzu Dějiny novověku I. -II.

Prchal Vítězslav, Mgr.

KHV

0

134 000

134 000

0

Vytvoření nového studijního předmětu hermeneutika

Zátka Vlastimil, PhDr., CSc.

KRF

0

80 000

80 000

0

Vytvoření multimediálních učeben

Prázný Aleš, PhDr., Ph.D.

KRF

0

785 000

785 000

0

Inovace kurzu Filosofie výchovy

Hejduk Tomáš, Mgr., Ph.D.

KRF

0

96 000

96 000

0

Filosofie - inovace přednášek

Prázný Aleš, PhDr., Ph.D.

KRF

0

80 000

80 000

0

Inovace předmětu Anglický jazyk I-II

Hloušková Jitka, PhDr.

UCJ

0

169 000

169 000

0

Studio Camtasia

Linhartová Yveta, Mgr.

UCJ

0

145 000

145 000

4 000

Multimediální laboratoř pro vizuální antropologii

Šavelková Lívia, PhDr.

KSV

682 000

0

682 000

25 000

Vytvoření dvou nových studijních předmětů: Rabínský judaizmus a Kořeny současných náboženstkých proudů v judaizmu na oboru Religionistiky a filozofie s multimediálmí prezentací

Lisý Štěpán, Mgr., M.A.

KRF

0

176 000

176 000

0

Inovace předmětů Filosofie sociálních věd I a II: vydání skripta, nákup literatury

Březina Václav, Mgr.

KSV

0

71 000

71 000

0

Interaktivní cvičebnice anglické syntaxe

Ježková Šárka, PhDr., Ph.D.

KAA

0

124 000

124 000

10 000

Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI.

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

0

117 000

117 000

0

Etnografika v českých historických pramenech do konce 18. století

Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc.

KSV

0

38 000

38 000

0

Dvouměsíční pobyt profesora N. N. Kradina (Rusko) na Univerzitě Pardubice

Skalník Petr, PhDr., CSc.

KSV

0

132 000

132 000

0