Podané projekty 2007

 

Název projektu

Řešitel za UPa

kat

celkem požadováno

celkem z ostat. Zdrojů

IV

NIV

Celkem

 

Inovace studijního předmětu Kulturní studia I - německé reálie

Beníšková Bianca

KCJ

0

93 000

93 000

0

Rozvoj internetových stránek www. religionistika.cz

Bubík Tomáš, Ph.D.

KRF

0

102 000

102 000

0

Inovace předmětu Dějiny každodennosti III.

Čevelová Zuzana, Mgr.

KHV

0

228 000

228 000

0

Multimediální inovace přednášek "Indická náboženství"

Fárek Martin, Mgr., Ph.D.

KRF

0

0

0

0

Odborný jazyk I-II

Hyhlíková Věra, Mgr.

KCJ

0

91 000

91 000

0

English for Aviation

Linhartová Yveta, Mgr.

UCJ

0

193

193

8

Vytvoření dvou nových studijních předmětů: Rabínská literatura a Vývoj současných náboženských proudů v judaizmu s multimediální prezentací

Lisý Štěpán, Mgr., M.A.

KRF

0

125 000

125 000

0

Multimediální zpracování přednášek o americké religiozitě

Mrázek Miloš, Mgr.

KRF

0

96

96

0

Inovace kurzu filosofie

Prázný Aleš, PhDr., Ph.D.

KRF

97

0

97

0

Nový sylabus akreditováného předmětu "Gender - středověk"

Stejskal Jan, Mgr., Ph.D.

KHV

0

98 000

98 000

0

Vytvoření multimediální laboratoře pro vizuální antropologii

Šavelková Lívia, PhDr.

KSV

662 000

0

662 000

126 000

Multimediální zpracování přednášek předmětu Archeologie náboženství

Titz Pavel, Mgr., Ph.D.

KRF

0

0

115 000

0

Zřízení kabinetu muzeologie a pomocných věd historických pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

272 000

0

272 000

0

Multimediální učební pomůcka Úvod do soudobých dějin

Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D.

KHV

0

115 000

115 000

0

Vytvoření předmětu Curriculum Development ve studijním oboru Učitelství anglického jazyka

Brebera Pavel, Mgr.

KAA

0

136 000

136 000

0

Multimediální opora kursu Příprava na klinický rok

Černá Monika, PaedDr., Ph.D.

KAA

0

118 000

118 000

0

Další vzdělávání učitelů odborného anglického jazyka

Koblížková Andrea, Ing., Ph.D.

UCJ

0

180 000

180 000

13 000

Soužití plodné i bolestné (Češi, Němci a Židé v Českých zemích 1880 - 1938)

Mlejnek Tomáš, Mgr.

KHV

0

164 000

164 000

0

Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie

Panoch Pavel, Mgr.

KHV

0

84 000

84 000

0

Tvorba a realizace elektronické formy on-line kurzu

Pospíšilová Linda, Mgr.

UCJ

0

114 000

114 000

5 000

Zavedení nového předmětu Prezentační techniky

Trnková Lorencová Radmila, Ing.

KSV

0

115 000

115 000

0

Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje V.

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

0

111 000

111 000

0