Přijaté projekty 2008

 

Název projektu

Řešitel za UPa

Kat.

Přiděleno

Pomocné vědecké síly na FF UPa v roce 2008

Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc.

FF

58 500

Oral History jako progresivní metoda historického výzkumu soudobých dějin

Jiránek Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.

KHV

50 000

Mezinárodní seminář studentů doktorských programů a mladých badatelů zaměřených na 18. století pořádáný FF UPa ve spolupráci s ISECS/SIEDS, Voltaire Foundation Oxford

Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc.

KHV

30 000

Maskulinita a role mužů v dějinách

Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc.

KRF

55 000

Historické koncepty sociální pedagogiky

Rýdl Karel, prof. PhDr., CSc.

KVV

39 000

Zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do redakčního zpracování mezinárodní prezentace témat dlouhodobého základního výzkumu FF Upa

Kubeš Jiří, Mgr., Ph.D.

KHV

55 000

Podpora a rozvoj badatelských aktivit studentů a akademických pracovníků sociální antropologie KSV

Šavelková Lívia, PhDr., Ph.D.

KSV

57 500

Visions and Revisions in Literary and Cultural Studies

Bubíková Šárka, Mgr.,Ph.D.

KAA

22 000

Prezentace výsledků aktivit studentů oboru humanitní studia a výsledků 3-leté činnosti oboru HS pro odbornou veřejnost a potenciální zaměstnavatelena Pardubicku

Moravcová Ilona, PhDr., Ph.D.

KVV

13 000