Přijaté projekty 2007

 

Název projektu

Řešitel za UPa

Kat

Přiděleno

Pomocné vědecké síly na FF UPa v roce 2007

Vorel Petr, prof. PhDr., CSc.

KHV

104 000

Konfliktní situace jako forma interakce sociálních, kulturních a národnostních skupin v dějinách.

Jiránek Tomáš, doc. PhDr., Ph.D.

KHV

80 000

Podpora terénního výzkumu při poznávání historických staveb

Škabrada Jiří, prof. Ing. arch., CSc.

KHV

30 000

Studentská konference: Filosofie jako výchova - představení studia

Prázný Aleš, PhDr., Ph.D.

KRF

45 000

Česká menšina v Chorvatsku - terénní výzkum v lokalitě Daruvar

Šatava Leoš, prof. PhDr., CSc.

KSV

25 000

Peaceful Multiculturalism or Culture Wars? /Pokojný multikulturalismus nebo boj kultur? (Cultural Studies Student Conference)

Bubíková Šárka, Mgr., Ph.D.

KAA

25 000

Databanka aktivit zaměřených na rozvoj interkulturní kompetence žáků a metodologie vyhodnocování jejich efektivity

Kostková Klára, Mgr.

KAA

21 000