Bakalářské studium:
uzávěrka přihlášek               31. 3. 2017
přijímací zkoušky             5. - 6. 6. 2017
 
Navazující magisterské studium:
uzávěrka přihlášek               30. 4. 2017
přijímací zkoušky         19. - 23. 6. 2017
 
Doktorské studium:
uzávěrka přihlášek               31. 7. 2017
přijímací zkoušky           4. - 15. 9. 2017