INFORMACE PRO UCHAZEČE SE SPECIFICKÝMI VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI (SVP)
Vybraný studijní obor je vhodné konzultovat před podáním přihlášky ke studiu s Informačním  a poradenským centrem Fakulty filozofické.
Pokud bude uchazeč se SVP požadovat zohlednění jeho potřeb při přijímacím řízení, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce:
  • elektronická přihláška -  v části Osobní údaje, v nabídce Zohlednění zdravotních specifik výběrem záložky ANO. V případě, že budou SVP uvedeny jen v poznámce, budou považovány za sdělení, které nebude podnětem k řešení úpravy přijímacího řízení
  • papírová přihláška – na straně 2, kolonka Záznamy o zájmu uchazeče/popř. důležitá sdělení k průběhu studia na střední škole. Zde může uchazeč napsat např. „jsem student se SVP“
Dokumenty, dokládající specifické vzdělávací potřeby/zdravotní stav uchazeče (znevýhodnění tělesné, smyslové či psychické, specifické poruchy učení), je nutné doručit na studijní oddělení do 14-ti dnů po obdržení výzvy ze studijního oddělení, nejdéle však do      30. 4. 2017.