Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
 
 
PŘIHLÁŠKA
 
 
na přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Obor: Humanitní studia, Anglický jazyk*
Akademický rok: 2017/2018
 
 
 
Jméno a příjmení:
 
Adresa:
 
E-mail/ telefon:
 
 
 
………………………………                                                                             …………………………..
              Datum                                                                                                 Podpis
 
 
 
 
Přihlášku zasílejte na adresu:
 
Anglický jazyk:
Humanitní studia
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Ing. Taťána Chudobová
Studentská 84
Pardubice 532 10             
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Katedra věd o výchově
Mgr. Lucie Hájková
Studentská 84
Pardubice 532 10             
 
Číslo účtu:
KB 37030561/0100
 
Variabilní symbol:
Anglický jazyk: VS 1011171002
Humanitní studia: VS 1014171001
 
Termín pro přihlášení:        do 17. 3. 2017
Bližší informace na www.uni-pardubice.cz
 
K přihlášce je nutné přiložit doklad o zaplacení poplatku (kopie ústřižku složenky). 
Pozvánky na kurz se neposílají.
Dále, prosíme, berte na vědomí, že v případě Vaší neúčasti na kurzu se kurzovné nevrací. Děkujeme.
* Požadovaný obor označte