Přesné datum, čas a místo konání přijímací zkoušky bude uvedeno v pozvánce, která bude uchazečům zaslána nejpozději:
  • bakalářské studium: 30 dnů před konáním zkoušky
  • navazující magisterské studium: 15 před konáním zkoušky
  • doktorské studium: 28 dnů před konáním zkoušky
 
Před přijímací zkouškou a na požádání i v jejím průběhu musí uchazeč prokázat svou totožnost platným osobním průkazem.
Náhradní termíny přijímací zkoušky se nevypisují.