Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu
  • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
  • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou uchazeč předloží nejpozději v den písemné přijímací zkoušky před jejím konáním, případně do data určeného studijním oddělením Fakulty filozofické
 
Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu
  • úspěšné ukončení bakalářského studia
  • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu, případně vysvědčení o SZZ, požadované dokumenty uchazeč předloží nejpozději v den konání zápisu do studia
  • je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání projektu diplomové práce, uchazeč jej zašle na studijní oddělení Fakulty filozofické (poštou nebo e-mailem) do 30. 4. 2017
 
Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu
  • úspěšné ukončení magisterského studia
  • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu, případně vysvědčení o SZZ, požadované dokumenty uchazeč předloží nejpozději v den konání zápisu do studia
 
Pokud student ukončil požadované středoškolské/vysokoškolské studium v předchozích letech, zašle požadované dokumenty na studijní oddělení Fakulty filozofické do termínu podání přihlášky.