Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R255 - Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové): Bulharština
Segment: Předměty společného základu SLA/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/SESL
Úvod do slavistiky
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 ZS/1
KLKS/SETN
Slovanská etnogeneze
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/SEMS
Semestrální studijní pobyt
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
5
0+0+0
Zp
 LS/2
KLKS/BCPR
Bakalářská práce
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.', 'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KLKS/SBCP
Seminář k bakalářské práci
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Předměty SETN a SESL si studenti povinně zapisují v 1. ročníku. 2. V rámci semestrálního studia na zahraniční univerzitě si studenti zapisují společensko-vědní předměty dle dohody mezi univerzitními pracovišti tak, aby rozsah výuky i způsob konečné klasifikace odpovídal 30 kreditům na Univerzitě Pardubice. 3. Student si zapisuje předměty Seminář k bakalářské práci a Bakalářskou práci v rámci dvouoborového studia pouze v jednom z oborů, ve kterém bude psát bakalářskou práci. 4. Kreditní body získané během semestrálního pobytu jsou na UPa uznány v plném rozsahu, a to tak, že 8 kreditů je uznáno jako povinně volitelné, ostatní jako volitelné. 5.Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Modul bulharský - SLA/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/BLSR
Současnost a reálie Bulharska
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zk
 ZS/1
KLKS/BLUV
Úvod do studia bulharštiny
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+4
Zp
 ZS/1
KLKS/BLD1
Dějiny Bulharska I
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/BLJ1
Bulharský jazyk I *
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
KLKS/BLUV
3
0+0+4
Zk
 LS/1
KLKS/BLD2
Dějiny Bulharska II *
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
KLKS/BLD1
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/BLJC
Praktická jazyková cvičení
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/BLJF
Bulharština ve struktuře a užívání *
'Mgr. Sevdalina Veleva'
KLKS/BLJ1
4
0+0+4
Zk
 ZS/2
KLKS/BLJ2
Bulharský jazyk II *
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
KLKS/BLJ1
4
0+0+4
Zk
 ZS/2
KLKS/BLJ3
Bulharský jazyk III *
'Mgr. Sevdalina Veleva'
KLKS/BLJ2
4
0+0+4
Zk
 ZS/3
KLKS/PRSE
Překladatelský seminář - bulharština
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KLKS/BLJS
Jazykový seminář - bulharština
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/BLKS
Bulharská kultura a společnost
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Z, Zk
 LS/3
1. Pokud si student zvolí tento modul jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty. 2. Předmět BLUV si studenti povinně zapisují v 1. ročníku.
Segment: Předměty společné pro všechny moduly SLA/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/BLDB
Demografie Bulharska a Balkánu
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KLKS/BLJV
Bulharsko-české jaz. a jazykověd. vztahy
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KLKS/BLLI
Základy bulharské literatury I
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/CHOL1
Základy chorvatské literatury I
'Mgr. Anežka Kindlerová'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/POLI
Základy polské literatury I
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/SLJS
Jihoslovansko-polské literární kontakty
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/SLLI
Základy slovinské literatury I
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/BLLI2
Základy bulharské literatury II
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/BULKO
Konverzace v bulharštině
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/CHOL2
Základy chorvatské literatury II
'Mgr. Anežka Kindlerová'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/POPR
Polský pravopis
'Mgr. Piotr Pierścieniak'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/ZPL2
Základy polské literatury II
'doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/ZSL2
Základy slovinské literatury II
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/ALTB
Analýza literárního textu (bulh. lit.)
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/ALTCH
Analýza literárního textu (chorv. lit.)
'Mgr. Anežka Kindlerová'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/ALTP
Analýza literárního textu (pol. lit.)
'doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/ALTS
Analýza literárního textu (slov. lit.)
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/BLFL
Bulharský film a literatura
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/POKJ
Kultura polského jazyka
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/PRSEP
Překladatelský seminář - polština
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/TPSBB
Tvůrčí psaní v bulharštině
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Každý student je povinen získat minimálně 18 kreditů, dvousemestrální kurzy musí být zapisovány jako celek. Přednostně si zapisuje povinně volitelné předměty, vztahující se k jeho základnímu jazykovému modulu.
Volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/BLSA
Bulharsko na Balkáně
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KLKS/PSLOF
Od Triglavu k Piranu-proměny slov. filmu
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KLKS/BLKD
Kulturní dějiny Bulharska
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
KLKS/BLOR
Balkán - Orient (kulturní dialogy)
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/CEVBU
Češi v Bulharsku v letech 1878 - 1918
'Mgr. Emil Minčev'
---
3
2+0+0
Zp
 LS
KLKS/SKSL
Současný kánon slovanských literatur
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS
1. V průběhu jednoho semestru si student zapisuje nejvýše tři volitelné přednášky nebo semináře dle aktuální nabídky katedry. 2. Student se dle zájmu účastní odborných exkurzí, pořádaných katedrou (viz předmět OEXK v oboru "Historie"). Aktivní účast na exkurzi může být uznána v hodnotě 4 kreditních bodů 1x za studium. 3. Předměty AUKO a OEXK se nevypisují v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů KLKS. 4. Čeští a slovenští studenti si v rámci volitelných předmětů nezapisují češtinu pro cizince.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Bulharský jazyk
Kulturní dějiny a reálie Bulharska