Studijní program:
B7105 - Historické vědy
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R065 - Ochrana hmotných památek (dvouoborové)
Segment: Předměty povinné OHM/Bc.
Předměty povinné
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/ARGE
Základy geodesie a terénní teorie
'PhDr. Jan Musil'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/1
UHV/ARP1
Archeologický proseminář I
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/ARUP
Úvod do pravěku
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/DUES1
Dějiny umění (Evropa a svět) I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DUMS
Proseminář dějin umění
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
2
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/HVPP
Historický vývoj, teorie a metody pam.
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/AOP1
Odborná praxe I - terénní arch. výzkum *
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
UHV/ARP1
2
0+2+0
Zp
 LS/1
UHV/APR1
Starší pravěk Evropy
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/DUES2
Dějiny umění (Evropa a svět) II
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/PHSK
Úvod do poznávání hmotné stav. kult.
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/1
UHV/APR2
Mladší pravěk Evropy *
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
UHV/APR1
3
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/ASE
Archeologie středověku
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/KDAR1
Kapitoly z dějin architektrury I
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
2
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/KHIS1
Konstrukce historických staveb 1
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/VKCZ1
Dějiny výtvarné kultury v Českých zem. I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
2
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/AMAN
Základy oborového managementu
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
---
2
0+0+1
Zp
 LS/2
UHV/ASP1
Specializační seminář I
'PhDr. Jan Frolík, CSc.', 'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.', 'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
2
0+0+2
Zp
 LS/2
UHV/KDAR2
Kapitoly z dějin architektury II
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Z, Zk
 LS/2
UHV/KHIS2
Konstrukce historických staveb 2 *
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
UHV/KHIS, UHV/KHIS1
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/UMUZ
Úvod do muzeologie
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+1
Zp
 LS/2
UHV/VKCZ2
Dějiny výtvarné kultury v Českých zem.II
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Z, Zk
 LS/2
UHV/BCPR
Bakalářská práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
UHV/ASP2
Specializační seminář II *
'PhDr. Jan Frolík, CSc.', 'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.', 'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
UHV/ASP1
2
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/SBCP
Seminář k bakalářské práci
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Student si zapisuje předměty Seminář k bakalářské práci a Bakalářskou práci v rámci dvouoborového studia pouze v jednom z oborů, ve kterém bude psát bakalářskou práci. 2. Předměty ARP1 a DUMS si studenti povinně zapisují v 1. ročníku. 3. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Předměty povinně volitelné OHM/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/AOP2
Odborná praxe - terénní arch. výzkum
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
---
2
0+2+0
Zp
 LS/2
UHV/ARP2
Archeologický proseminář II *
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
UHV/ARP1, UHV/ARUP
2
0+0+2
Zp
 LS/2
UHV/MOP2
Odborná praxe 2 - muzejní praxe
'PhDr. František Šebek'
---
2
0+2+0
Zp
 LS/2
UHV/POP2
Odborná praxe 2 - památkářská praxe
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
2
0+2+0
Zp
 LS/2
UHV/ASTA
Archeologie starověku
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ---
UHV/IKON1
Proseminář ikonografie I
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
2
1+0+1
Zp
 ---
UHV/IKON2
Proseminář ikonografie II
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zp
 ---
UHV/MUZS
Muzeologický seminář
'PhDr. František Šebek'
---
3
0+0+2
Zp
 ---
UHV/NUMI
Numismatika, metrologie
'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
1+0+1
Zk
 ---
UHV/REG1
Historická regionalistika I *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/HIPR
2
1+0+1
Zp
 ---
UHV/REG2
Historická regionalistika II *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/REG1
5
1+0+1
Zk
 ---
UHV/VKDVK
Vybrané kapitoly z dějin výtvarné kult.
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
3
1+0+1
Zp
 ---
UHV/ARCH1
Archeologické památky a jejich inter. I
'PhDr. Jan Musil'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS
UHV/ZHUR
Základy historického urbanismu
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS
UHV/ARCH2
Archeologické památky a jejich inter. II *
'PhDr. Jan Musil'
UHV/ARCH1
5
2+0+0
Zk
 LS
Studenti jsou povinni získat minimálně 10 kreditů z předmětů tohoto segmentu. Dvousemestrální kursy musí být zapisovány jako celek. Povinně každý student musí v rámci p. v. předmětů absolvovat alespoň jednu ze tří volitelných praxí (terénní archeologický výzkum 2, památkářská praxe, muzejní praxe). Doporučené semestry jsou u povinně volitelných předmětů uvedeny z praktických důvodů pouze u praxí.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Archeologie
Hmotné památky v muzejní teorii a praxi