Budoucí učitelé angličtiny připravili pro žáky základních škol reálnou výuku

Budoucí učitelé angličtiny připravili pro žáky základních škol reálnou výuku
09.02.2016
Studenti Fakulty filozofické v zimním semestru odučili svoje první hodiny angličtiny. Práce s žáky vybraných základních škol byla hodně interaktivní
Studenti Fakulty filozofické v zimním semestru odučili svoje první hodiny angličtiny. Práce s žáky vybraných základních škol byla hodně interaktivní
Foto: H. Zitková
Katedra anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické pokračovala v zimním semestru tohoto akademického roku v započatém projektu Student–mentor–tutor: prohlubování spolupráce s praxí. Ve vybraných školách proto studenti bakalářského programu absolvovali observace hodin anglického jazyka a studenti magisterského programu se dokonce podíleli přímo na výuce žáků.
V duchu hesla Učíme se společně i letos jsme pokračovali v úzké spolupráci s Gymnáziem a Střední odbornou školou v Přelouči, ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích, nově jsme navázali spolupráci se ZŠ Studánka v Pardubicích a MŠ Kamínek v Pardubicích.
Žáci základní školy se podívali na univerzitu
 
Úvodní setkání ve spojovacím tunelu se konalo již v říjnu 2015
Úvodní setkání ve spojovacím tunelu se konalo již v říjnu 2015
Foto: H. Zitková
Velmi rádi jsme opět využili ochoty paní učitelky Mgr. Martiny Hezké ze ZŠ Benešovo nám. a jejích, v letošním školním roce již třeťáčků, a v zimním semestru jsme je třikrát pozvali k nám na univerzitu v rámci předmětu Sociální a pedagogická komunikace ve škole. V tomto předmětu si studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia zažijí a vyzkouší různé činnosti na podporu osobnostního a sociálního rozvoje. Zároveň mají možnost naplánovat, připravit a zrealizovat několik hodin anglického jazyka pro žáky prvního stupně a zkusit si tak reálnou výuku. Na základě ohlasů studentů je právě toto nejvíce inspirující a nejpřínosnější částí celého předmětu.
 
Studenti připravili interaktivní výuku jazyka
 
Závěrečné setkání – piknik na konci hodiny v lednu 2016
Závěrečné setkání – piknik na konci hodiny v lednu 2016
Foto: H. Zitková
Výuka se uskutečnila i v neobvyklém prostoru spojovacího tunelu mezi nově rekonstruovanými budovami univerzity, kde bylo dostatek prostoru pro vzájemné seznámení a vytvoření pohodové atmosféry pro další učení. V průběhu všech setkání se žáci naučili nová slovíčka a slovní obraty, písničky; procvičili konverzaci s dospělými studenty a prohloubili vzájemné vztahy. Osm studentů-budoucích učitelů angličtiny (z toho také jedna studentka z Jemenu) si ověřilo důležitost spolupráce, empatie, neverbální komunikace, dovednosti přizpůsobit anglický jazyk úrovni dětí a v neposlední řadě dovednosti řešení různých více či méně očekávaných situací, které se mohou objevit v učitelské profesi.
 
Věříme, že tato pokračující spolupráce byla přínosem jak pro studenty, tak i pro žáky. Naznačuje to i ohlas jednoho ze žáků: „Mně se líbilo zpívání, předvádění dinosaurů, že jsme pracovali ve skupinách, piknik, oblékání studentů, kreslení a vyrábění, hledání oblečení v časopisech, hraní pexesa se Zdeňkem, věšení prádla, schovávání obrázků, …, prostě všechno.“
Autor: Mgr. Helena Zitková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF
- See more at: http://zpravodaj.upce.cz/studenti/2016/studenti-ucili-anglictinu/#sthash.CsRiUKWo.dpuf