Bakalářské programy

Jednooborové studium:
 
Filologie:
 
Filozofie:
obor Filozofie
obor Religionistika
 
Humanitní studia:
obor Humanitní studia
 
Historické vědy:
 
Sociologie:
obor Sociální antropologie
 
Specializace v pedagogice:
 
 
Dvouoborové studium
 
Filologie:
obor Anglický jazyk pro odbornou praxi
obor Němcký jazyk pro odbornou praxi
obor Slavistická studia zemí Evropské unie
 
Filozofie:
obro Filozofie
obor Religionistika
 
Historické vědy:
obor Historie
obor Ochrana hmotných památek
 
V AR 2017/2018 se otevírají tyto kombinace:
 
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Ochrana hmotných památek + Historie
Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie
 
 
Vzorové příklady přijímacích zkoušek