Učitelství anglického jazyka

Studijní program:
N7503 - Učitelství pro základní školy
Kreditní limit:
120
Typ:
Navazující/Prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Studijní obor:
7503T006 - Učitelství anglického jazyka
Segment: Komunikativní - UČAJ/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/JCP1
Jazykové praktikum I - CEFR C1+
'Mgr. Marek Vít'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KAA/AKP
Akademické psaní
'Daniel Paul Sampey, MFA'
---
3
0+0+1
Zp
 LS/1
KAA/JCP2
Jazykové praktikum II - CEFR C2 *
'Mgr. Marek Vít'
KAA/JCP1
6
0+2+0
Zp
 LS/1
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/DRAV
Dramatická výchova
'Daniel Paul Sampey, MFA'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/ZTTP
Překladatelský seminář pro učitele
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
Studenti jsou povinni získat minimálně 3 kredity z povinně volitelných předmětů.
Segment: Lingvistický - UČAJ/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/STYLI
Stylistika
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/UDSL
Úvod do sociolingvistiky
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/1
KAA/PRAG
Pragmatika
'doc. PhDr. Libuše Hornová', 'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 ZS/2
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/KOGA
Kontrastivní gramatika
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/UDKL
Úvod do korpusové lingvistiky
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/VPAL
Vybrané problémy anglické lingvistiky
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.', 'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/VYAJ
Vývoj anglického jazyka
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 LS/2
KAA/ZANA
Žánrová analýza
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/2
Studenti jsou povinni získat minimálně 3 kredity z povinně volitelných předmětů.
Segment: Literárně-kulturní - UČAJ/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/DELIT
Dětská literatura
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/LITEO
Literární teorie
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/VTAL1
Vývojové tendence v anglo-amer. lit. I
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.', 'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
5
1+0+1
Zk
 ZS/2
KAA/VTAL2
Vývojové tendence v anglo-amer. lit. II
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/2
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/POLI
Populární literatura
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/1
KAA/AIPO
Angloirská poezie
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
4
1+0+1
Zp
 ZS/2
KAA/KALI
Kanadská literatura
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
KAA/SOBD
Současné britské drama
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/AMDR
Americké drama
'Daniel Paul Sampey, MFA'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/2
KAA/BLMO
Britská literatura v období modernismu
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/2
Studenti jsou povinni získat minimálně 6 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Segment: Profesní - UČAJ/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/DAJ1
Didaktika anglického jazyka I
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.'
---
4
1+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/SPKS
Sociál a pedag. komunikace ve škole
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/UPEV
Úvod do pedagogického výzkumu
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KVV/APRO1
Aktuální problémy pedagogického myšlení
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/DAJ2
Didaktika anglického jazyka II *
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
KAA/DAJ1
5
0+0+2
Zk
 LS/1
KAA/PROJ1
Projekt I
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zp
 LS/1
KAA/UCPX1
Učitelská praxe I *
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
KAA/DAJ1
2
0+2+0
Zp
 LS/1
KAA/VSPU
Výuka žáků se spec. vzděl. potřebami *
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.'
KAA/DAJ1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/PROJ2
Projekt II
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zp
 ZS/2
KAA/REFS
Reflektivní seminář *
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.'
KAA/UCPX1
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/UCPX2
Učitelská praxe II *
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
KAA/UCPX1
2
0+1+0
Zp
 ZS/2
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/RVCJ
Raná výuka cizích jazyků
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KVV/SPPG
Speciální pedagogika
'PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/1
KAA/KDEPE
Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/1
KAA/PVA
Písně ve výuce angličtiny
'Mgr. Marek Vít', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/CELT
Konkordanční programy ve výuce angličtin
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KVV/ANDR
Andragogika *
'PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.'
KAA/DAJ1, KVV/REPG1
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
KVV/KVEV
Kvalita a evaluace ve výchovné práci
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KAA/VKOD
Vybrané kapitoly z obecné a oborové did. *
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
KAA/DISE
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KVV/APRO2
Aktuální problémy pedagogického myšlení
'PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
Studenti jsou povinni získat minimálně 6 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Segment: Obecný - UČAJ/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/DIPR
Diplomová práce *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/DISE
15
0+0+0
Zp
 /2
KAA/DISE
Diplomový seminář
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/2
Pokud si student nesplní předmět DIPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Literatura
Současný anglický jazyk
Učitelská způsobilost