Sociální antropologie

Studijní program:
N6703 - Sociologie
Kreditní limit:
120
Typ:
Navazující/Prezenční
Standardní doba studia:
Studijní obor:
6703T003 - Sociální antropologie
Segment: Základní - SA/Mgr. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/EGRF
Etnografie
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
---
6
0+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/LIAN
Lingvistická antropologie
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/MESV1
Metodologie sociálních věd kvalitativní
'PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/TESAN
Teorie v sociální antropologii
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
---
6
1+0+1
Zk
 ZS/1
KSV/TSANS
Teorie v sociální antropologii - seminář
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KSV/BOURD
Bourdieu a sociálně vědní teorie
'PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.'
---
6
1+0+2
Zk
 LS/1
KSV/EKAN
Ekonomická antropologie
'doc. PhDr. Lale Yalcin-Heckmann'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KSV/INSEM
Interpretativní seminář
'PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/1
KSV/MESV2
Metodologie sociálních věd II.
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
---
5
1+0+3
Zk
 LS/1
KSV/DIPR
Diplomová práce *
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
KSV/DISE
15
0+0+0
Zp
 /2
KSV/ARCHA
Práce s archivy a hist. knihovnami
'doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.'
---
4
3+0+1
Zk
 ZS/2
KSV/DISE
Diplomový seminář *
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
KSV/TESAN, KSV/MESVE, KSV/MESV1
5
0+0+2
Zp
 ZS/2
KSV/ANEV
Antropologie Evropy
'doc. PhDr. Lale Yalcin-Heckmann'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
Pokud si student nesplní předmět DIPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FA2
Francouzský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NA2
Německý jazyk - CEFR A2
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RA2
Ruský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SA2
Španělský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z druhého cizího jazyka, tj. z jazyka, z něhož neskládali zkoušku v bakalářském studiu, na výstupní úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Sociální antropologie - SA/Mgr. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/MIGRM
Migrace
'PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.'
---
6
1+0+1
Zk
 LS/1
KSV/AAKP
Antropologie Afriky: Kolonialismus a pos
'doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KSV/ETNA
Etnicita a nacionalismus
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/2
KSV/POMID
Politika, moc a ideologie
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
---
6
0+0+2
Zk
 ZS/2
Pokud si student zvolí tento segment jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty tohoto bloku.
Segment: Vizuální antropologie - SA/Mgr. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/KAMEM
Práce s kamerou
---
4
0+0+2
Zp
 LS/1
KSV/VIAN
Vizuální antropologie
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
---
5
1+0+3
Zk
 LS/1
KSV/ETFIM
Etnografický film II.
'Michael Havas, M.A.'
---
4
0+0+3
Zk
 ZS/2
KSV/STRIM
Střih a postprodukce
'Mgr. Milan Durňak'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/2
KSV/AUTOM
Autorská tvorba
---
5
0+0+3
Zp
 LS/2
Pokud si student zvolí tento segment jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty tohoto bloku.
Segment: Povinně volitelný - SA/Mgr. 2016
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/ETNOT
Etnografie Turecka: Náboženství, modern.
'doc. PhDr. Lale Yalcin-Heckmann'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
KSV/FSINM
Film sociální intervence
'Mgr. Milan Durňak'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/1
KSV/CHLM
Člověk v hledáčku
'Michael Havas, M.A.'
---
4
0+0+3
Zk
 ZS/1
KSV/POSGM
Původní obyvatelé světa a globalizace
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
---
5
1+0+1
Zk
 ZS/1
UHV/UDGH1
Úvod do gender history I
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KSV/AMEDM
Antropologie médií
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 LS/1
KSV/ANST
Antropologie stárnutí
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KSV/ARMAR
Antropologie, Romové a marginalita
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/1
KSV/ATVM
Antropologický terénní výzkum
'doc. PhDr. Lale Yalcin-Heckmann'
---
6
2+0+2
Zk
 LS/1
KSV/PLANM
Plánování a organizace vědeckých akcí
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zp
 LS/1
UHV/UDGH2
Úvod do gender history II *
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
UHV/UDGH1
5
1+0+1
Zk
 LS/1
KSV/EUPRM
European policies and practice towards
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
---
5
1+0+1
Zk
 ZS/2
KSV/MESTR
Města a státy ve Středozemí
'doc. PhDr. Lale Yalcin-Heckmann'
---
5
2+0+0
Z, Zk
 ZS/2
KSV/TJSIM
Tělo, jazyk a sociální identita
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KSV/EXFIM
Experimentální film
'Michael Havas, M.A.'
---
4
1+0+2
Zp
 LS/2
Studenti jsou povinni získat minimálně 20 kreditů z povinně volitelných předmětů.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška - SA/Mgr. 2016
Povinné předměty
Metodologie antropologického výzkumu
Teorie v sociální antropologii
 
Povinně volitelné předměty
Sociální antropologie
Vizuální antropologie