Religionistika

Studijní program:
N6101 - Filozofie
Kreditní limit:
120
Typ:
Navazující/Prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Studijní obor:
6101T014 - Religionistika
Segment: Základní - RE/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/DISE
Diplomový seminář
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 LS/1
KRE/ZKRE
Rozdílová zkouška z religionistiky
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
1
0+0+0
Zk
 LS/1
KRE/DIPR
Diplomová práce
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
15
0+0+0
Zp
 /2
KRE/PDIP
Projekt diplomové práce
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
3
0+0+0
Zp
 LS/2
1. PDIP a DIPR se vypisují v LS i ZS. 2. Pokud si student nesplní předmět DIPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelný - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AA2
Anglický jazyk - CEFR A2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/FA2
Francouzský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/NA2
Německý jazyk - CEFR A2
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/RA2
Ruský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/SA2
Španělský jazyk - CEFR A2
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AA2, NA2, FA2, SA2, RA2). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky, ale chtějí v průběhu prvního měsíce daného semestru složit zkoušku na požadované úrovni. Student získává 4 kredity z tohoto segmentu. V souladu se zaměřením studia může student volit jako cizí jazyk i některý z pramenných jazyků nabízených KRE. V tomto případě musí absolvovat čtyř semestrální kurz pramenného jazyka uzavřený zkouškou. 2. Studenti skládají zkoušku z jiného jazyka, než jaký absolvovali v bakalářském studiu.
Segment: Moderní religiozita RE/Mgr.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/CSMS
Církve a stát v moderní společnosti
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
KRE/NAPL1
Náboženský pluralismus I
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/1
KRE/NNH1
Nová náboženská hnutí I
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/1
KRE/NAPL2
Náboženský pluralismus II *
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
KRE/NAPL1
5
0+0+2
Zk
 LS/1
KRE/NNH2
Nová náboženská hnutí II *
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
KRE/NNH1
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KRE/ISPM
Individuální studentský projekt - magist
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/RSLM
Náboženské motivy v písních
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 LS/2
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 25 kreditů z tohoto segmentu. 2. Výuka předmětu RSLM probíhá v anglickém jazyce. ISPM - jedná se ocenění práce studentů navíc, např. práce společenského významu. Předmět není rozvrhován.
Segment: Dějiny náboženství RE/Mgr.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/INFI
Indická filozofie
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
KRE/TOCD1
Problém tolerance v církevních dějinách
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KRE/ZODK1
Ženská otázka v dějinách křesťanství I
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KRE/CVCZ
Církve v českých zemích
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KRE/CHPR
Čínská filozofie a náboženství
'prof. Mary Bockover'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KRE/TOCD2
Problém tolerance v církevních dějinách *
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
KRE/TOCD1
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KRE/ZFIL2
Židovská filozofie a mysticismus
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 LS/1
KRE/ZODK2
Ženská otázka v dějinách křesťanství II *
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
KRE/ZODK1
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KRE/ISED1
Islám a Evropa v dějinách I
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/NASN
Náboženská (ne)snášenlivost z pohledu
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/ISED2
Islám a Evropa v dějinách II *
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
KRE/ISED1
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/NAFU
Náboženský fundamentalismus
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 20 kreditů z tohoto segmentu. 2. CHPR je intenzivní kurz, který bude probíhat ve dvou týdnech letního semestru, detaily budou upřesněny katedrou religionistiky. 3. Výuka předmětů CHPR probíhá v anglickém jazyce.
Segment: Teorie a metodologie religionistiky RE/Mgr.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/FIVE1
Filozofie vědy I
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KRE/DTRE
Dějiny religionistiky
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
KFI/FIVE2
Filozofie vědy II
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.'
---
6
2+0+2
Zk
 LS/1
KRE/TEOR
Teorie a metodologie religionistiky
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KRE/ZFIL1
Studium mysticismu
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 ZS/2
KRE/IRES
Ideologie religionistiky
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/2
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 20 kreditů z tohoto segmentu. 2. Výuka předmětů IRES, ZFIL1 probíhá v anglickém jazyce.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Metodologie religionistiky
Moderní a současná religiozita
Hlavní náboženské systémy