Anglická filologie

Studijní program:
N7310 - Filologie
Kreditní limit:
120
Typ:
Navazující/Prezenční
Standardní doba studia:
Studijní obor:
7310T004 - Anglická filologie
Segment: Komunikativní - AFIL/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/JCP1
Jazykové praktikum I - CEFR C1+
'Mgr. Marek Vít'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KAA/AKP
Akademické psaní
'Daniel Paul Sampey, MFA'
---
3
0+0+1
Zp
 LS/1
KAA/JCP2
Jazykové praktikum II - CEFR C2 *
'Mgr. Marek Vít'
KAA/JCP1
6
0+2+0
Zp
 LS/1
KAA/OP
Odborné praktikum *
KAA/JCP1
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
 
Segment: Lingvistický - AFIL/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/STYLI
Stylistika
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/UDKL
Úvod do korpusové lingvistiky
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/1
KAA/UDSL
Úvod do sociolingvistiky
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/1
KAA/PRAG
Pragmatika
'doc. PhDr. Libuše Hornová', 'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/TELI
Textová lingvistika
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Z, Zk
 ZS/2
KAA/VYAJ
Vývoj anglického jazyka
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 LS/2
 
Segment: Literárně-kulturní - AFIL/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/LITEO
Literární teorie
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/VTAL1
Vývojové tendence v anglo-amer. lit. I
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.', 'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
5
1+0+1
Zk
 ZS/1
KAA/AMDR
Americké drama
'Daniel Paul Sampey, MFA'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/POMI
Poetika místa
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/VTAL2
Vývojové tendence v anglo-amer. lit. II
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/1
KAA/SOBD
Současné britské drama
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/BLMO
Britská literatura v období modernismu
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/2
 
Segment: Obecný - AFIL/Mgr.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/SOFI
Současná filozofie
'doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/DISE
Diplomový seminář
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/DIPR
Diplomová práce *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/DISE
15
0+0+0
Zp
 LS/2
Pokud si student nesplní předmět DIPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/AIPO
Angloirská poezie
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
4
1+0+1
Zp
 ZS/1
KAA/KOGA
Kontrastivní gramatika
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/1
KAA/POLI
Populární literatura
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/1
KAA/VPAL
Vybrané problémy anglické lingvistiky
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.', 'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KAA/USLA
Úvod do Second Language Acquisition
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/DELIT
Dětská literatura
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/KALI
Kanadská literatura
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
KAA/KOL2
Korpusová lingvistika II
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/KRP
Kritika překladu
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/RICC
Rozvoj interkulturní komunikační komp.
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/ZANA
Žánrová analýza
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zp
 LS/2
Studenti jsou povinni získat minimálně 20 kreditů z povinně volitelných předmětů.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Anglická a americká literatura
Lingvistika angličtiny