Harmonogram akademického roku 2016/2017

UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta filozofická
Pokyn č. 3
Věc:
Harmonogram akademického roku 2016/2017
Působnost pro:
Fakultu filozofickou
Účinnost:   
dnem vydání
Vypracovala:  
Martina Kleinová, IPC FF
Schválil:        
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan
 
 
                                                           Harmonogram akademického roku 2016/2017
 
 
Zápisy studentů:                                                       
 
1. ročník bakalářského studia
23. 8. 2016 – 25. 8. 2016
1. ročník navazujícího magisterského studia      
  5. 9. 2016
Ostatní ročníky:                                                                                             
elektronicky: 19. 9. 2016 – 7. 10. 2016
(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)
Kontrola výsledků studia:                                                       
 
Všechny ročníky:
7. 9. 2016 – 14. 9. 2016
dle rozpisu na www stránkách fakulty
Zimní semestr:
 
Přednáškové období                                                                                      
26. 9. 2016 – 23. 12. 2016
Rektorské volno                                                                                                                      
16. 11. 2016
Zimní prázdniny                                                                                          
24. 12. 2016 – 1. 1. 2017
Zkouškové období                                                                                       
2. 1. 2017 – 17. 2. 2017
Zápisy předmětů letního semestru                                                               
elektronicky: 13. 2. 2017 – 3. 3. 2017
(přes IS STAG dle rozpisu na www stránkách fakulty)                                    
Letní semestr:
 
Přednáškové období                                                                                     
20. 2. 2017 – 19. 5. 2017
Zkouškové období I  
22. 5. 2017 – 7. 7. 2017
Letní prázdniny                                                                                
10. 7. 2017 – 18. 8. 2017
Zkouškové období II                                                                             
21. 8. 2017 – 8. 9. 2017
 
 
Zkrácený semestr pro poslední ročníky:
 
Zimní pro studenty přihlášené ke SSZ do 29. 11. 2016
26. 9. 2016 – 6. 1. 2017
Letní pro studenty přihlášené ke SSZ do 31. 3. 2016
20. 2. 2017 – 5. 5. 2017
 
 
 
 
Imatrikulace:
13. – 14. 10. 2016
 
 
Sponze, promoce:
 
Podzimní termín                                                                                                       
24. – 25. 11. 2016
Jarní termín                                                                                                               
22. 6. a 29. 6. 2017
 
 
 
Termín přihlášek ke SZZ a termín odevzdání bakalářských a diplomových prací:                              
Zimní termín
30. 11. 2016
Jarní termín                                                                                                     
31. 3. 2017
Podzimní termín                                                                                                
30. 6. 2017
 
 
Státní závěrečné zkoušky:                               
 
Zimní termín
leden – únor 2017
Jarní termín                                                                                                         
květen – červen 2017
Podzimní termín                                                                                                           
srpen – září 2017
 
 
 
Den otevřených dveří:                                                                                                
8. 2. 2017
 
 
Přijímací zkoušky:
 
Termín podání přihlášek do bakalářského studia:
31. 3. 2017
Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia:                                                                 
5. – 6. 6. 2017
Termín podání přihlášek do magisterského studia:
30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek do magisterského studia:
19. – 23. 6. 2017
Termín podání přihlášek do doktorského studia:
31. 7. 2017
Termín přijímacích zkoušek do doktorského studia:
4. – 15. 9. 2017
 
Termíny praxí v jednotlivých studijních oborech budou určeny příslušnými katedrami během prvního týdne akademického roku. 
 
 
 
 
 
Pardubice 21. 3. 2016                                                                             prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
                                                                                                                               děkan