Religionistika

Studijní program:
P6101 - Filozofie
Typ:
Doktorský
Forma:
Prezenční/Kombinovaná
Standardní doba studia:
Studijní obor:
6101V014 - Religionistika
Segment: Religionistika - doktorské RE/Ph.D.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/CJ1
Cizí jazyk I
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KRE/DSMR1
Doktorský seminář z metodologie relig. I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KRE/DSMR2
Doktorský seminář z metodologie relig.II
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KRE/PRJA
Pramenný jazyk
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.', 'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KRE/SEKO1
Semestrální kolokvium I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
0
0+0+0
Zp
 /1
KRE/SPDS1
Specializační přednášky z dějin a souč.I
'doc. Henryk Hoffmann'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KRE/SPDS2
Specializační přednášky z dějin a sou.II
'doc. Henryk Hoffmann'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KCJ/CJ2
Cizí jazyk II
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zk
 /2
KRE/SEKO2
Semestrální kolokvium II
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
0
0+0+0
Zp
 /2
CJ1 a CJ2 si studenti volí dle nabídky KCJ. 2. Studenti, kteří mají zapsán pramenný jazyk, si již nezapisují CJ2.
Segment: Státní doktorská zkouška - RE/Ph.D.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/OZR
Oborová zkouška z religionistiky
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
0
0+0+0
Sdo
 ---