Historie

Studijní program:
P7105 - Historické vědy
Typ:
Doktorský
Forma:
Prezenční/Kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105V021 - Historie
Segment: Historie - doktorské HI/Ph.D.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/DCJ1
Další cizí jazyk I
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KCJ/DCJ2
Další cizí jazyk II
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /2
KCJ/DCJ3
Další cizí jazyk III
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /3
KFI/DEFIL
Dějiny filozofie
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zk
 ---
UHV/ASHIB
Aktuální směry historického bádání
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 ---
UHV/CZS1B
České země ve stř. Evropě (15. - 18.st.)
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.', 'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 ---
UHV/CZS2B
České země ve stř. Evropě (19. - 20.st.)
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 ---
UHV/PMHIV
Prameny a metody historického výzkumu
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 ---
UHV/PRAXE
Praxe - účast na práci katedry
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zp
 ---
UHV/VPRED
Semestrální výběrová přednáška
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zp
 ---
UHV/ZSTUP
Zahraniční studijní pobyt
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zp
 ---
Jako DCJ1 si student volí angličtinu nebo němčinu, jako DCJ2 angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu a jako DCJ3 další světový jazyk nebo jiný jazyk po dohodě se školitelem dle zaměření disertační práce. Zkoušku z anglického jazyka musí student absolvovat na úrovni DCJ1 nebo DCJ2.
Segment: Státní doktorská zkouška - HI/Ph.D.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/CZS1A
České země ve stř. Evropě (15. - 18.st.)
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.', 'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
0
0+0+0
Sdo
 ---
UHV/CZS2A
České země ve stř. Evropě (19. - 20.st.)
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Sdo
 ---