Filozofie

Studijní program:
P6101 - Filozofie
Typ:
Doktorský
Forma:
Prezenční/Kombinovaná
Standardní doba studia:
Studijní obor:
6101V004 - Filozofie
Studijní plán (1/2) platný pro studenty zapsané v roce 2015
Segment: Filozofie - doktorské FI/Ph.D.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/DCJ1
Další cizí jazyk I
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KFI/ASKO
Filozofické aspekty Komenského konceptu
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KFI/HIVE
Historie vědy, politika, fil. a etika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KFI/KASO
Kapitoly současné filozofie
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /1
KCJ/DCJ2
Další cizí jazyk II
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /2
KFI/AKTU
Aktuální směry filosofie dějin
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
0
0+0+0
Zk
 /2
KFI/EPOFI
Etika, politika a filozofie
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zk
 /2
KFI/FIKOV
Filozofie kognitivních věd
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zk
 /2
KFI/SOFIN
Současná filozofie a náboženství
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zp
 /2
KFI/ZSTUP
Zahraniční studijní pobyt
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
0
0+0+0
Zp
 /2
KFI/PRAXE
Praxe - účast na práci katedry
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Zp
 /3
Jako DCJ1 si student volí angličtinu nebo němčinu, jako DCJ2 angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu.
Segment: Státní doktorská zkouška - FI/Ph.D.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/DEFI
Dějiny filozofie
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Sdo
 ---
KFI/FVKO
Filozofie výchovy a komeniologie
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Sdo
 ---
KFI/POFI
Politická filozofie
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
0
0+0+0
Sdo
 ---