Religionistika

Studijní program:
B6101 - Filozofie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6101R014 - Religionistika
Segment: Základní - RE/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/FIL1
Filozofie I
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
KRE/JUDA1
Judaismus I
'Mgr. Jana Horáková', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/KRE1
Křesťanství I
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/PSNA
Psychologie náboženství
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KRE/RELI
Úvod do religionistiky
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
6
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/SONA
Sociologie náboženství
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/1
KFI/FIL2
Filozofie II
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KRE/JUDA2
Judaismus II *
'Mgr. Jana Horáková', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/JUDA1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KRE/KRE2
Křesťanství II *
'Mgr. Veronika Civínová', 'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
KRE/KRE1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KRE/ANNA1
Antropologie náboženství I
'Mgr. Pavel Horák', 'Mgr. Marek Váchal'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/BUDH1
Buddhismus I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/DNA1
Dějiny náboženství I
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/2
KRE/INDN1
Indická náboženství I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/ISLA1
Islám I
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/SBCPR
Seminář k bakalářské práci
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/ANNA2
Antropologie náboženství II *
'Mgr. Pavel Horák', 'Mgr. Marek Váchal'
KRE/ANNA1
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KRE/BUDH2
Buddhismus II *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.', 'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/BUDH1
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/DNA2
Dějiny náboženství II
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/FINA
Filozofie náboženství
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/INDN2
Indická náboženství II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/INDN1
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/ISLA2
Islám II *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ISLA1
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/MRVY
Metody religionistického výzkumu *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/SBCPR
2
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/BCPRR
Bakalářská práce
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KRE/PBCPR
Projekt bakalářské práce
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
2
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Předměty SBCPR a MRVY si povinně zapisují studenti druhého ročníku. 2. Pokud student směřuje v daném akademickém roce až k poslednímu možnému termínu SZZK a odevzdá Bc. práci po 31. březnu, zapíše si předmět PBCPR v LS. 3. Pokud se student hlásí na SZZK v zimním zkouškovém období, může si zapsat předmět BCPRR v ZS. 4. Pokud si student nesplní předmět BCPRR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF. 5. Předměty RELI1 a RELI2 jsou nahrazeny jednosemestrálním kurzem RELI. 6. Předměty FINA1 a FINA2 jsou nahrazeny jednosemestrálním kurzem FINA. 7. Předměty INDN1 a 2 a BUDH1 a 2 se vypisují střídavě jednou za dva roky. V akademickém roce 2016/2017 budou realizovány kurzy BUDH1, 2.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Moderní a současná religiozita - RE/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/CROT1
Četba religionistických odb. textů I
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KRE/CROT2
Četba religionistických odb. textů II
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KRE/MND1
Mezináboženský dialog I
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
KRE/SRE1
Současná religiozita I
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/3
KRE/MND2
Mezináboženský dialog II *
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
KRE/MND1
3
2+0+0
Zp
 LS/3
KRE/SRE2
Současná religiozita II *
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
KRE/SRE1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/3
 
Segment: Povinně volitelný - RE/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/ARA1
Arabština I
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/JAP1
Japonština I
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/SAN1
Sanskrt I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/ARA2
Arabština II *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/JAP2
Japonština II *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/SAN2
Sanskrt II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/ARA3
Arabština III *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HEB1
Hebrejština I
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HEB3
Hebrejština III *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HIN1
Hindština I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HIN3
Hindština III *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/JAP3
Japonština III *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/MTER1
Metody terénního výzkumu I
'Mgr. Pavel Horák'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/NKAV1
Náboženství Kavkazu I
'Mgr. Anna Sochová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/NPO1
Novopohanství I
'Mgr. Pavel Horák'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/SAN3
Sanskrt III *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/SINTO
Šintó
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zk
 ZS/2
KRE/VOZE
Vybrané otázky ze západního esoterismu
'Mgr. Pavel Horák'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/ARA4
Arabština IV *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/HEB2
Hebrejština II *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB1
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KRE/HEB4
Hebrejština IV *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/HIN2
Hindština II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN1
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KRE/HIN4
Hindština IV *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN3
6
0+2+0
Zp
 LS/2
KRE/IFAM
Islámský fundamentalismus a média
'Mgr. Lenka Zilvarová'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/JAP4
Japonština IV *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/MTER2
Metody terénního výzkumu II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Horák'
KRE/MTER1
6
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/NKAV2
Náboženství Kavkazu II *
'Mgr. Anna Sochová, Ph.D.'
KRE/NKAV1
6
0+0+2
Zk
 LS/2
KRE/NPO2
Novopohanství II *
'Mgr. Pavel Horák'
KRE/NPO1
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/SAN4
Sanskrt IV *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/VKRU
Vizuální křesťanské umění
'Mgr. Veronika Civínová'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/FENA1
Fenomenologie náboženství I
'Mgr. Marcel Palatláš', 'Mgr. Marek Váchal'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KRE/ISPB
Individuální studentský projekt
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
10
0+0+0
Zp
 ZS/3
KRE/FENA2
Fenomenologie náboženství II
'Mgr. Marcel Palatláš', 'Mgr. Marek Váchal'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
1. Studenti jsou povinni získat 26 kreditů z povinně volitelných předmětů tohoto segmentu. Povinně si volí alespoň 1 z nabízených pramenných jazyků, který ukončí zkouškou. 2. Pramenné jazyky se vypisují střídavě jednou za dva roky a to v kombinaci: arabština/japonština a hebrejština/hindština nebo hebrejština/sanskrt podle zájmu studentů. V akademickém roce 2016/2017 se otevírají ARA1,2 a HEB1,2. Pokračují ARA3,4; HIN3,4; a JAP3,4. 3. Kurz MTER1 a MTER2 si povinně zapisují studenti druhého ročníku, pokud to vyžaduje povaha jejich bakalářské práce. 5. ISPB - jedná se ocenění práce studenta navíc, např. práce společenského významu. Předmět není rozvrhován.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Obecná a kontextová religionistika