Humanitní studia

Studijní program:
B6107 - Humanitní studia
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6107R003 - Humanitní studia
Segment: Základy humanitních disciplín - HS/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/USTJ
Úvod do studia jazyka
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KSV/UAN1
Úvod do antropologie I
'Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.'
---
6
2+0+0
Zp
 ZS/1
KVV/ETIK
Etika
'Mgr. Lucie Hájková'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KVV/IDEV
Idea evropanství
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
KVV/UPSY
Úvod do psychologie
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KVV/ZPED1
Základy pedagogiky I
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
---
2
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/HIPRO
Historický proseminář
'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/1
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
KSV/UAN2
Úvod do antropologie II *
'PhDr. Hana Synková, Ph.D.'
KSV/UAN1
3
2+0+0
Zk
 LS/1
KVV/KSOC
Kapitoly ze sociologie
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KVV/ZPED2
Základy pedagogiky II *
'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
KVV/ZPED1
3
2+0+0
Zk
 LS/1
KVV/METV
Metodologie vědeckého výzkumu *
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.'
KVV/ZPED2
5
2+0+1
Zk
 ZS/2
KVV/ZSOPS
Základy sociální psychologie *
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.'
KVV/UPSY
5
1+0+1
Zk
 ZS/2
KFI/FIVYH
Filozofie výchovy
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/2
KVV/CZVZ
Systém celoživotního vzdělávání *
'doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.'
KVV/ZPED2
3
1+0+1
Zk
 LS/2
KVV/BCPR
Bakalářská práce *
'Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'
KVV/SBCP
10
0+0+0
Zp
 /3
KVV/SBCP
Seminář k bakalářské práci *
'Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'
KVV/METV
4
0+0+2
Zp
 ZS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Všeobecné znalosti a dovednosti - HS/Bc. 2016
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/OPSP
Odborný písemný projev
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 LS/1
KVV/APIN1
Aplikační intervence I
'Mgr. Lucie Hájková'
---
3
0+0+1
Zp
 LS/1
KVV/PRAVH
Základy práva
'JUDr. Eva Vaňková'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
KVV/ZINFH
Základy informačních technologií
'Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KLKS/PUBR1
Public relations - komunikace s veř. I
'PhDr. Zuzana Nováková'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
KVV/RETO
Seminář rétoriky *
'Mgr. Irena Dojčánová'
KVV/ZPED1
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KVV/STA1
Statistika I
'Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
KVV/USOPO
Úvod do sociální politiky *
'Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.'
KVV/ZPED1
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
KVV/APIN2
Aplikační intervence II *
'Mgr. Lucie Hájková'
KVV/APIN1
4
0+0+1
Zp
 LS/2
KVV/ORNS
Organizace neziskového sektoru *
'PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.'
KVV/ZPED2
3
1+0+1
Zk
 LS/2
KVV/STA2
Statistika II *
'Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.'
KVV/STA1
6
1+0+1
Z, Zk
 LS/2
KSV/PROSH
Projektování a řízení projektů
'Mgr. Zuzana Hloušková'
---
5
1+0+1
Zk
 ZS/3
KVV/APIN3
Aplikační intervence III *
'Mgr. Lucie Hájková'
KVV/APIN2
4
0+0+1
Zp
 LS/3
 
Segment: Specializační - Pedagogický - HS/Bc. 2016
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KVV/MKVY
Multikulturní výchova
'Mgr. Lucie Hájková'
---
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KVV/PGPS
Pedagogická psychologie
'PhDr. Jana Křišťálová'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KVV/ROSOD
Rozvoj sociálních dovedností *
'Mgr. Lucie Hájková', 'Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.'
KVV/ZPED2
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KVV/VPSY
Základy vývojové psychologie *
'PhDr. Jana Křišťálová'
KVV/UPSY
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KVV/PROJE
Projekt *
'Mgr. Lucie Hájková'
KVV/APIN2
6
0+0+2
Zp
 ZS/3
KVV/SODE
Sociální deviace *
'PhDr. Jana Křišťálová'
KVV/ZSOPS
5
1+0+2
Zk
 ZS/3
KVV/SPEPR
Sociální pedagogika a práce *
'Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.'
KVV/ZPED2
5
1+0+2
Zk
 ZS/3
KVV/VZPOL
Vzdělávací politika *
'Mgr. Lucie Hájková'
KVV/ZPED2
4
2+0+0
Zk
 ZS/3
KVV/SKMA
Školský management
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Pokud si student zvolí tento modul jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty.
Segment: Specializační - Sociolog.-antropologický - HS/Bc. 2016
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KSV/MEVYH
Metody výzkumu *
'Mgr. Tomáš Retka'
KSV/UAN1
6
0+0+2
Zk
 ZS/2
KSV/POANH
Politická antropologie *
'PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.'
KSV/UAN2
6
2+0+0
Zk
 ZS/2
KSV/ANMEH
Antropologie města
'doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.'
---
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KSV/UVAH
Úvod do vizuální antropologie
'PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zk
 LS/2
KSV/RODS
Romové v dějinách a současnosti
'Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
KSV/TEETH
Teorie etnicity *
'PhDr. Adam Horálek, Ph.D.'
KSV/UAN1
6
2+0+2
Z, Zk
 ZS/3
KVV/PROJE
Projekt *
'Mgr. Lucie Hájková'
KVV/APIN2
6
0+0+2
Zp
 ZS/3
Pokud si student zvolí tento modul jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty.
Segment: Specializační - Historiografický - HS/Bc. 2016
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/DUM1
Dějiny umění I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/EVU1
Evropská unie I
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/DUM2
Dějiny umění II *
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
UHV/DUM1
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/EVU2
Evropská unie II *
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
UHV/EVU1
5
2+0+0
Zk
 LS/2
KVV/PROJE
Projekt *
'Mgr. Lucie Hájková'
KVV/APIN2
6
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/DSZ
Dějiny sociálního zákonodárství
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/KAZ3
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. I
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/KAZ4
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. II *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
UHV/KAZ3
4
2+0+0
Zk
 LS/3
UHV/20ST
Dějiny 20. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 LS/3
UHV/20STS
Dějiny 20. století - seminář
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Pokud si student zvolí tento modul jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Teorie a praxe společenských nauk
Základy humanitních věd
 
Povinně volitelné předměty
Historiografické vědy
Pedagogické vědy
Sociologicko-antropologické vědy
Výběr dle specializačního modulu.