Historicko-literární studia

Studijní program:
B7105 - Historické vědy
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R051 - Historicko-literární studia
Segment: Povinný základní - HLS/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/CJKP1
Český jazyk v písemné komunikační praxi
'doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KLKS/CL19
Česká literární kultura 19. století
'PhDr. Ivo Říha, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 ZS/1
KLKS/OPSP
Odborný písemný projev
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
KLKS/TELI1
Úvod do teorie literatury
'Mgr. Jiří Studený, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 ZS/1
KLKS/CJKP2
Český jazyk v písemné komunikační praxi *
'doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.'
KLKS/CJKP1
4
0+0+2
Zk
 LS/1
KLKS/CL20
Česká literární kultura 20. století *
'PhDr. Ivo Říha, Ph.D.'
KLKS/CELI1, KLKS/CL19, KLKS/TRAD
5
2+0+2
Zk
 LS/1
KLKS/DELI1
Srovnávací dějiny literatury I
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.', 'doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.'
---
4
2+0+2
Zp
 LS/1
KLKS/TELI2
Teorie literatury a interpretace *
'Mgr. Jiří Studený, Ph.D.'
KLKS/TELI1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
KLKS/DELI2
Srovnávací dějiny literatury II *
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.', 'doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.'
KLKS/DELI1
5
2+0+2
Zk
 ZS/2
KLKS/SLK
Současná literární kultura - od r. 1989 *
'doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.'
KLKS/CL20
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/STCL
Vybrané kapitoly ze starší české lit. *
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
KLKS/CL20
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KLKS/SEME
Úvod do sémiotiky a estetiky
'prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KLKS/BCPR
Bakalářská práce
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.', 'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KLKS/OPRAX
Odborná praxe
'Mgr. Jiří Studený, Ph.D.'
---
7
0+4+0
Zp
 ZS/3
KLKS/SBCP
Seminář k bakalářské práci
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
KLKS/SCEPR
Současná česká próza
'PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KLKS/STYLI
Stylistika
'doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.'
---
4
2+0+2
Zk
 ZS/3
KLKS/HIFI
Film a dějiny
'Mgr. Marie Barešová'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/3
KLKS/KFEN
Kulturní fenomén střední Evropy
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/3
KLKS/SCEPO
Současná česká poezie
'doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Povinný historický - HLS/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/DSE1
Dějiny střední Evropy I
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DSE2
Dějiny střední Evropy II *
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
UHV/DSE1
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/KAZ1
Dějiny každodennosti I
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/DUM1
Dějiny umění I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/DUM2
Dějiny umění II *
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
UHV/DUM1
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/KAZ2
Dějiny každodennosti II
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KLKS/DKKUL
Dějiny knižní kultury
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/EGOD
Ego-dokumenty jako pramen
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.', 'Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/3
UHV/KAZ3
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. I
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/KAZ4
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. II *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
UHV/KAZ3
4
2+0+0
Zk
 LS/3
 
Segment: Povinný kreativní - HLS/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/PUBR1
Public relations - komunikace s veř. I
'PhDr. Zuzana Nováková'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/1
KLKS/TPSA1
Seminář tvůrčího psaní I
'Mgr. Jiří Studený, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KLKS/PUBR2
Public relations - komunikace s veř. II *
'PhDr. Zuzana Nováková'
KLKS/PUBR1
4
0+0+2
Zk
 LS/1
KLKS/TPSA2
Seminář tvůrčího psaní II *
'Mgr. Jiří Studený, Ph.D.'
KLKS/TPSA1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KLKS/EDIP
Editorská a nakladatelská práce
'doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KLKS/MPE1
Základy med. práce a novinářské etiky I
'Mgr. Lucie Jelínková'
---
4
2+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/MPE2
Základy med. práce a novinářské etiky II *
'Mgr. Věra Hofmanová'
KLKS/MPE1
5
2+0+2
Zk
 LS/2
KLKS/RETO
Seminář rétoriky
'Mgr. Jiří Studený, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KLKS/SELI
Seminář k literární kritice
'doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KLKS/ELEM
Literatura v elektronických mediích
'Mgr. Lukáš Vavrečka'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KLKS/DKRIT
Dějiny literární kritiky
'PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Literární historie a teorie v kontextu
Každodennost v kontextu dějin střední