Filozofie

Studijní program:
B6101 - Filozofie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6101R004 - Filozofie
Segment: Základní - FI/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/AJFI1
Angličtina pro filozofy I
'Mgr. Lucie Zídková'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KFI/ETIKA
Etika
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
3
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KFI/FILO1
Filozofická logika I
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KFI/FILS1
Filozofický seminář I
'Ing. Jiří Hejduk, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KFI/FIL1
Filozofie I
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
KFI/FIPR
Filozofická propedeutika pro filozofy
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
5
2+0+1
Zk
 ZS/1
KFI/FPA1
Filozofická a pedagogická antropologie I
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
3
2+0+1
Z, Zk
 ZS/1
KFI/GRE1
Starořečtina I
'Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/LAT1
Latina I
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KFI/ESTE1
Estetika I
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Z, Zk
 LS/1
KFI/FILO2
Filozofická logika II
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KFI/FILS2
Filozofický seminář II
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KFI/FIL2
Filozofie II
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KFI/FIVY1
Filozofie výchovy I
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KFI/GRE2
Starořečtina II
'Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zk
 LS/1
UHV/LAT2
Latina II
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zk
 LS/1
KFI/CFIL
Česká filozofie
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 ZS/2
KFI/ESTE2
Estetika II
'PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.'
---
5
2+0+1
Z, Zk
 ZS/2
KFI/FIKO1
Filozofická komeniologie I
'PhDr. Věra Schifferová, CSc.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 ZS/2
KFI/FIVY2
Filozofie výchovy II
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 ZS/2
KFI/FPA2
Filozofická a pedag. antropologie II
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Z, Zk
 ZS/2
KFI/KAFI1
Úvod do Kantovy filozofie I
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KFI/LATF3
Latina pro filozofy III
'PhDr. Vojtěch Balík'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KFI/AJFI2
Angličtina pro filozofy II
'Mgr. Lucie Zídková'
---
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KFI/FENO
Fenomenologie
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/2
KFI/FIKO2
Filozofická komeniologie II
'PhDr. Věra Schifferová, CSc.'
---
3
2+0+2
Z, Zk
 LS/2
KFI/FIL3
Filozofie III
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/2
KFI/HERM1
Hermeneutika I
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/2
KFI/HIPH1
History of Philosophy I
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KFI/KAFI2
Úvod do Kantovy filozofie II
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
KFI/LATF4
Latina pro filozofy IV
'PhDr. Vojtěch Balík'
---
3
0+2+0
Zk
 LS/2
KFI/POLMY
Politické myšlení
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
KFI/BCPRF
Bakalářská práce
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KFI/CLT1
Četba latinských filozofických textů I
'PhDr. Vojtěch Balík'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KFI/DEPE
Dějiny pedagogiky
'Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/3
KFI/HERM2
Hermeneutika II
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 ZS/3
KFI/HIPH2
History of Philosophy II
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/MOFIF
Moderní a současná francouzská filozofie
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/SBCPF
Seminář k bakalářské práci
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KFI/SOFI1
Současná filozofie
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/CLT2
Četba latinských filozofických textů II
'PhDr. Vojtěch Balík'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KFI/SOFI2
Současná filozofie II
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
3
2+0+1
Zp
 LS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPRF v ZS a chce si jej zapsat v LS, musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Filozofická komeniologie a antropologie
Filozofie a dějiny filozofie
Filozofie výchovy