Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Studijní program:
B7507 - Specializace v pedagogice
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7507R062 - Anglický jazyk - specializace v pedagogice
Segment: Komunikativní - AJSP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/JCA1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'Daniel Paul Sampey, MFA', 'Mgr. Marek Vít'
---
6
0+4+0
Zk
 ZS/1
KAA/MLA1
Mluvený projev I - CEFR B2
'Daniel Paul Sampey, MFA'
---
2
0+1+0
Zp
 ZS/1
KAA/JCA2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Daniel Paul Sampey, MFA', 'Mgr. Marek Vít'
---
6
0+4+0
Zk
 LS/1
KAA/PREZU
Prezentační dovednosti pro učitele
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
2
0+1+0
Zp
 LS/1
KAA/JCA3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JCA1
6
0+4+0
Zk
 ZS/2
KAA/PSP1
Písemný projev I - CEFR B2
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Daniel Paul Sampey, MFA'
---
2
0+1+0
Zp
 ZS/2
KAA/JCA4
Jazyková cvičení IV - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JCA2
10
0+4+0
Z, Zk
 LS/2
KAA/PSP2
Písemný projev II - CEFR B2+ *
'Daniel Paul Sampey, MFA'
KAA/PSP1
2
0+1+0
Zp
 LS/2
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/ADAPT
Adaptační kurz
'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
3
0+24+0
Zp
 ZS/1
KAA/JAZP
Jazyková příprava pro CLIL
'Mgr. Marek Vít'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/3
KAA/PSP3
Písemný projev III - CEFR C1 *
'Daniel Paul Sampey, MFA'
KAA/PSP2
3
0+1+0
Zp
 ZS/3
KAA/HCVZ
Hudba v cizojazyčném vzdělávání *
'Mgr. Marek Vít', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
KAA/LDI2, KAA/OBD2
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Studenti jsou povinni získat alespoň 3 kredity z povinně volitelných předmětů.
Segment: Lingvistický - AJSP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/STJA
Úvod do studia jazyka
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.', 'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/1
KAA/FONA
Fonetika a fonologie
'Mgr. Jaroslava Ivanová, Ph.D.', 'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/MFA1
Morfologie I
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
---
4
1+0+2
Zp
 LS/1
KAA/MFA2
Morfologie II *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/MFA1
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/SYN1
Syntax I *
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
KAA/MFA2, KAA/JCA1
4
1+0+2
Zp
 LS/2
KAA/SYN2
Syntax II *
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
KAA/SYN1, KAA/JCA2
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
KAA/LEXA
Lexikologie *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA1, KAA/MFA2
3
1+0+1
Zk
 LS/3
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/KGMA
Kapitoly z gramatiky moderní angličtiny *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA2, KAA/GRA3, KAA/GR3, KAA/SYN1
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/DIAN
Analýza diskurzu *
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
KAA/GRA3, KAA/SYN2
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/KAMS
Kapitoly z anglické morfosyntaxe *
KAA/GRA2, KAA/GRA3, KAA/GR3, KAA/SYN1
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Studenti jsou povinni získat alespoň 3 kredity z povinně volitelných předmětů.
Segment: Literárně-kulturní - AJSP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/DEAZ
Dějiny anglicky mluvících zemí
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/ULIA
Úvod do literatury
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/1
KAA/BRLI1
Britská literatura I *
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
KAA/ULIA
4
1+0+2
Zp
 LS/1
KAA/KSB
Kulturní studia britská
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.', 'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 LS/1
KAA/BRLI2
Britská literatura II *
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
KAA/BRLI1
5
1+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/KSA
Kulturní studia americká
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/2
KAA/AML1
Americká literatura I *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/ULIA
4
1+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/AML2
Americká literatura II *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Petra Kalavská'
KAA/AML1
5
1+0+2
Zk
 LS/3
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/BRKU
Britská kultura 20. století *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/RLIT
Regionální literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/SKLI
Skotská literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/AMKU
Americká kultura 20. století *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/BRPO
Britská povídka *
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/KPLI
Koloniální a postkoloniální literatura *
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
KAA/ULIA
3
1+0+1
Zp
 LS/3
Studenti jsou povinni získat alespoň 6 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Segment: Profesní - AJSP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/UPED1
Úvod do pedagogiky I
'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KVV/UPSY
Úvod do psychologie
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KAA/UPED2
Úvod do pedagogiky II *
'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
KAA/UPED1
3
1+0+1
Zk
 LS/1
KVV/PSVV
Psychologie vyučování a výchovy *
'PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.'
KVV/UPSY
3
1+0+1
Zk
 LS/1
KAA/LDI1
Lingvodidaktika I
'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
3
1+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/OBD1
Obecná didaktika I
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
KAA/PRX1
Pedagogická praxe I
'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
3
0+1+0
Zp
 ZS/2
KAA/LDI2
Lingvodidaktika II *
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.'
KAA/LDI1
4
1+0+2
Zk
 LS/2
KAA/OBD2
Obecná didaktika II *
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
KAA/PRX1, KAA/OBD1
4
1+0+1
Zk
 LS/2
KAA/PRX2
Pedagogická praxe II *
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.', 'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
KAA/PRX1
3
0+1+0
Zp
 LS/2
KAA/PRX3
Pedagogická praxe III *
'PaedDr. Monika Černá, Ph.D.'
KAA/LDI2, KAA/PRX2
3
0+1+0
Zp
 ZS/3
KAA/RFS
Reflektivní didaktický seminář *
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
KAA/LDI2, KAA/PRX2
2
0+0+1
Zp
 ZS/3
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/OSV
Osobnostní a sociální výchova
'Mgr. Helena Zitková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KAA/MULU
Informační technologie ve výuce cizích *
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
KAA/LDI1
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KAA/PINFU
Výzkumné metody a práce s informacemi *
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
KAA/OBD1, KAA/LDI1
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KAA/OBAN
Výuka obchodní angličtiny *
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
KAA/LDI2
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/ICC
Interkulturní komunikační kompetence *
'Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.'
KAA/JCA3
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KVV/SKMA
Školský management
'PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Studenti jsou povinni získat alespoň 6 kreditů z povinně volitelných předmětů.
Segment: Obecný - AJSP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KTS/TVPZS
Tělesná výchova - povinná
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'
---
1
0+2+0
Zp
 ZS/1
KTS/TVPLS
Tělesná výchova - povinná
'Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.'
---
1
0+2+0
Zp
 LS/2
KAA/BCPR
Bakalářská práce *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/BSCE, KAA/SCSE
10
0+0+0
Zp
 /3
KAA/SCSE
Seminář k bakalářské práci *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/JCA4
4
0+0+2
Zp
 ZS/3
KFI/FIPRA
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zp
 ZS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Literatura a kulturní studia
Současný anglický jazyk
Specializace v pedagogice