Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika

Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R348 - Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové)
Segment: Komunikativní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/JNC1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+4+0
Zp
 ZS/1
KCJ/JNC2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+ *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+4+0
Zp
 LS/1
KCJ/JNC3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+4+0
Zp
 ZS/2
KCJ/JNC4
Jazyková cvičení IV. *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC3
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KCJ/ZJZNJ
Zkouška jazykové způsobilosti - CEFR C1 *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
10
0+0+0
Zk
 ZS/3
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 LS/3
 
Segment: Lingvistický - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/STJN
Úvod do studia německého jazyka
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
KCJ/NJM
Současný německý jazyk - morfologie *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/LEXI
Lexikologie *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/NJS
Současný německý jazyk - syntax *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/NJM
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/AOT1
Analýza odborného textu I *
'doc. Winfried Baumann, Dr.'
KCJ/JNC2
3
2+0+0
Zp
 LS/2
KCJ/AOT2
Analýza odborného textu II *
'doc. Winfried Baumann, Dr.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC3
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
 
Segment: Kulturní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/DENZ
Dějiny německy mluvících zemí *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC2
4
2+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSNE
Kulturní studia Německa *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSRS
Kulturní studia Rakouska a Švýcarska *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 LS/2
KCJ/TOKU
Tolerance kulturních odlišností *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/KSNE, KCJ/JNC3
4
1+0+2
Zk
 LS/3
 
Segment: Profesní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/TEPR
Úvod do teorie překladu
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
2
1+0+0
Zk
 ZS/1
KEMCH/MARK
Marketing
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
2+0+1
Zk
 ZS/1
KEMCH/MANA
Management
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
1+0+2
Zk
 LS/1
 
Segment: Povinně volitelný - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/NEFO
Německá fonetika
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KCJ/UDLI
Úvod do literatury
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
---
4
1+0+2
Zk
 ZS/1
KCJ/KORN
Německá korespondence - CEFR B2+ *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
2
0+0+1
Zp
 LS/1
KCJ/NELI1
Literatura německy píšících autorů I *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/UDLI, KCJ/JNC2
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/PREN
Prezentační dovednosti *
'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/PR1N
Překladatelský seminář I *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KAA/TEPR, KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/OJHI1
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. I *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHO1
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJTU1
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/POAG
Podniková agenda *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KEMCH/MANA, KEMCH/MARK
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHI2
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. II *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJHO2
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJTU2
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/BCPR
Bakalářská práce *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/BCSE, KCJ/ZJZN, KCJ/ZJZNJ
10
0+0+0
Zp
 /3
KCJ/BCSE
Seminář k bakalářské práci *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KCJ/PR2N
Překladatelský seminář II *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KCJ/PR1N
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
KCJ/NELI2
Literatura německy píšících autorů II *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/NELI1, KCJ/UDLI
4
1+0+2
Zk
 LS/3
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 15 kreditů z povinně-volitelných předmětů. 2. Studenti jsou povinni si zvolit nejméně jeden z dvousemestrálních předmětů: Odborný jazyk - německý jazyk v hospodářství, Odborný jazyk - německý jazyk v historickém kontextu, Odborný jazyk - německý jazyk v turistickém ruchu. 3. Předměty BSCE, BCPR si povinně zapisují studenti, kteří budou psát bakalářskou práci v tomto oboru. 4. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Státní závěrečná zkouška - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
Kulturní studia německy mluvících zemí
Německý jazyk a analýza odborného textu
 
 
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6101R014 - Religionistika (dvouoborové)
Segment: Základní - RE/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
 
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/INDN1
Indická náboženství I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KRE/JUDA1
Judaismus I
'Mgr. Jana Horáková', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/KRE1
Křesťanství I
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/RELI
Úvod do religionistiky
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
6
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/INDN2
Indická náboženství II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/INDN1
6
2+0+0
Zk
 LS/1
KRE/JUDA2
Judaismus II *
'Mgr. Jana Horáková', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/JUDA1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KRE/KRE2
Křesťanství II *
'Mgr. Veronika Civínová', 'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
KRE/KRE1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KRE/BUDH1
Buddhismus I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/ISLA1
Islám I
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/PSNA
Psychologie náboženství
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KRE/SBCPR
Seminář k bakalářské práci
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/SONA
Sociologie náboženství
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KRE/BUDH2
Buddhismus II *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.', 'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/BUDH1
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/ISLA2
Islám II *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ISLA1
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/MRVY
Metody religionistického výzkumu *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/SBCPR
2
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/BCPRR
Bakalářská práce
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KRE/PBCPR
Projekt bakalářské práce
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
2
0+0+1
Zp
 ZS/3
KRE/SRE1
Současná religiozita I
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/3
KRE/SRE2
Současná religiozita II *
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
KRE/SRE1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/3
1. Předměty SBCPR a MRVY si povinně zapisují studenti druhého ročníku. 2. Pokud student směřuje v daném akademickém roce až k poslednímu možnému termínu SZZK a odevzdá Bc. práci po 31. březnu, zapíše si předmět PBCPR v LS. 3. Pokud se student hlásí na SZZK v zimním zkouškovém období, může si zapsat předmět BCPRR v ZS. 4. Pokud si student nesplní předmět BCPRR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF. 5. Předměty RELI1 a RELI2 jsou nahrazeny jednosemestrálním kurzem RELI. 6. Předměty FINA1 a FINA2 jsou nahrazeny jednosemestrálním kurzem FINA. 7. Předměty INDN1 a 2 a BUDH1 a 2 se vypisují střídavě jednou za dva roky. V akademickém roce 2016/2017 budou realizovány kurzy BUDH1, 2.
Segment: Povinně volitelný - RE/Bc. (dvouobor)
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/ARA1
Arabština I
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/HEB1
Hebrejština I
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/HIN1
Hindština I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/JAP1
Japonština I
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/SAN1
Sanskrt I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/ARA2
Arabština II *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/HEB2
Hebrejština II *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/HIN2
Hindština II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/JAP2
Japonština II *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/SAN2
Sanskrt II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/ARA3
Arabština III *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HEB3
Hebrejština III *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HIN3
Hindština III *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/JAP3
Japonština III *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/MTER1
Metody terénního výzkumu I
'Mgr. Pavel Horák'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/SAN3
Sanskrt III *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/ARA4
Arabština IV *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/HEB4
Hebrejština IV *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/HIN4
Hindština IV *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN3
6
0+2+0
Zp
 LS/2
KRE/JAP4
Japonština IV *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/MTER2
Metody terénního výzkumu II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Horák'
KRE/MTER1
6
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/SAN4
Sanskrt IV *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
1. Další povinně volitelné předměty si student vybírá z katedrové a z celofakultní nabídky, nejlépe z příbuzných disciplín. V rámci povinně volitelných předmětů složí studenti zkoušku z pramenného jazyka. V případě, že studenti píšou bakalářskou práci z religionistiky, musí splnit předměty Seminář k bakalářské práci, Metody religionistického výzkumu, Projekt bakalářské práce a Bakalářská práce. Kurz MTER1 a MTER2 si povinně zapisují studenti druhého ročníku, pokud to vyžaduje povaha jejich bakalářské práce. Pokud píšou bakalářskou práci na jiném oboru, volí si studenti z nabídky povinných a povinně volitelných předmětů tak, aby dosáhli minimálního počtu kreditů. 2. Pramenné jazyky se vypisují jednou za dva roky a to v kombinaci: arabština/japonština a hebrejština/hindština nebo hebrejština/sanskrt v závislosti na zájmu studentů. V akademickém roce 2016/2017 se otevírají ARA1,2 a HEB1,2. Pokračují ARA3,4; HIN3,4; a JAP3,4.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Obecná a kontextová religionistika