Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie

Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R348 - Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové)
Segment: Komunikativní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/JNC1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+4+0
Zp
 ZS/1
KCJ/JNC2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+ *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+4+0
Zp
 LS/1
KCJ/JNC3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+4+0
Zp
 ZS/2
KCJ/JNC4
Jazyková cvičení IV. *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC3
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KCJ/ZJZNJ
Zkouška jazykové způsobilosti - CEFR C1 *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
10
0+0+0
Zk
 ZS/3
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 LS/3
 
Segment: Lingvistický - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/STJN
Úvod do studia německého jazyka
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
KCJ/NJM
Současný německý jazyk - morfologie *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/LEXI
Lexikologie *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/NJS
Současný německý jazyk - syntax *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/NJM
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/AOT1
Analýza odborného textu I *
'doc. Winfried Baumann, Dr.'
KCJ/JNC2
3
2+0+0
Zp
 LS/2
KCJ/AOT2
Analýza odborného textu II *
'doc. Winfried Baumann, Dr.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC3
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
 
Segment: Kulturní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/DENZ
Dějiny německy mluvících zemí *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC2
4
2+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSNE
Kulturní studia Německa *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSRS
Kulturní studia Rakouska a Švýcarska *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 LS/2
KCJ/TOKU
Tolerance kulturních odlišností *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/KSNE, KCJ/JNC3
4
1+0+2
Zk
 LS/3
 
Segment: Profesní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/TEPR
Úvod do teorie překladu
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
2
1+0+0
Zk
 ZS/1
KEMCH/MARK
Marketing
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
2+0+1
Zk
 ZS/1
KEMCH/MANA
Management
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
1+0+2
Zk
 LS/1
 
Segment: Povinně volitelný - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/NEFO
Německá fonetika
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KCJ/UDLI
Úvod do literatury
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
---
4
1+0+2
Zk
 ZS/1
KCJ/KORN
Německá korespondence - CEFR B2+ *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
2
0+0+1
Zp
 LS/1
KCJ/NELI1
Literatura německy píšících autorů I *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/UDLI, KCJ/JNC2
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/PREN
Prezentační dovednosti *
'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/PR1N
Překladatelský seminář I *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KAA/TEPR, KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/OJHI1
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. I *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHO1
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJTU1
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/POAG
Podniková agenda *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KEMCH/MANA, KEMCH/MARK
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHI2
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. II *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJHO2
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJTU2
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/BCPR
Bakalářská práce *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/BCSE, KCJ/ZJZN, KCJ/ZJZNJ
10
0+0+0
Zp
 /3
KCJ/BCSE
Seminář k bakalářské práci *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KCJ/PR2N
Překladatelský seminář II *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KCJ/PR1N
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
KCJ/NELI2
Literatura německy píšících autorů II *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/NELI1, KCJ/UDLI
4
1+0+2
Zk
 LS/3
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 15 kreditů z povinně-volitelných předmětů. 2. Studenti jsou povinni si zvolit nejméně jeden z dvousemestrálních předmětů: Odborný jazyk - německý jazyk v hospodářství, Odborný jazyk - německý jazyk v historickém kontextu, Odborný jazyk - německý jazyk v turistickém ruchu. 3. Předměty BSCE, BCPR si povinně zapisují studenti, kteří budou psát bakalářskou práci v tomto oboru. 4. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Státní závěrečná zkouška - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
Kulturní studia německy mluvících zemí
Německý jazyk a analýza odborného textu
 
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R348 - Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové)
Segment: Komunikativní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/JNC1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+4+0
Zp
 ZS/1
KCJ/JNC2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+ *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+4+0
Zp
 LS/1
KCJ/JNC3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+4+0
Zp
 ZS/2
KCJ/JNC4
Jazyková cvičení IV. *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC3
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KCJ/ZJZNJ
Zkouška jazykové způsobilosti - CEFR C1 *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
10
0+0+0
Zk
 ZS/3
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 LS/3
 
Segment: Lingvistický - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/STJN
Úvod do studia německého jazyka
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
KCJ/NJM
Současný německý jazyk - morfologie *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/LEXI
Lexikologie *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/NJS
Současný německý jazyk - syntax *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/NJM
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/AOT1
Analýza odborného textu I *
'doc. Winfried Baumann, Dr.'
KCJ/JNC2
3
2+0+0
Zp
 LS/2
KCJ/AOT2
Analýza odborného textu II *
'doc. Winfried Baumann, Dr.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC3
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
 
Segment: Kulturní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/DENZ
Dějiny německy mluvících zemí *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC2
4
2+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSNE
Kulturní studia Německa *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSRS
Kulturní studia Rakouska a Švýcarska *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 LS/2
KCJ/TOKU
Tolerance kulturních odlišností *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/KSNE, KCJ/JNC3
4
1+0+2
Zk
 LS/3
 
Segment: Profesní - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/TEPR
Úvod do teorie překladu
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
2
1+0+0
Zk
 ZS/1
KEMCH/MARK
Marketing
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
2+0+1
Zk
 ZS/1
KEMCH/MANA
Management
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
1+0+2
Zk
 LS/1
 
Segment: Povinně volitelný - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/NEFO
Německá fonetika
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KCJ/UDLI
Úvod do literatury
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
---
4
1+0+2
Zk
 ZS/1
KCJ/KORN
Německá korespondence - CEFR B2+ *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
2
0+0+1
Zp
 LS/1
KCJ/NELI1
Literatura německy píšících autorů I *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/UDLI, KCJ/JNC2
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/PREN
Prezentační dovednosti *
'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/PR1N
Překladatelský seminář I *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KAA/TEPR, KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/OJHI1
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. I *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHO1
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJTU1
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/POAG
Podniková agenda *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KEMCH/MANA, KEMCH/MARK
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHI2
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. II *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJHO2
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJTU2
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/BCPR
Bakalářská práce *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/BCSE, KCJ/ZJZN, KCJ/ZJZNJ
10
0+0+0
Zp
 /3
KCJ/BCSE
Seminář k bakalářské práci *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KCJ/PR2N
Překladatelský seminář II *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KCJ/PR1N
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
KCJ/NELI2
Literatura německy píšících autorů II *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/NELI1, KCJ/UDLI
4
1+0+2
Zk
 LS/3
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 15 kreditů z povinně-volitelných předmětů. 2. Studenti jsou povinni si zvolit nejméně jeden z dvousemestrálních předmětů: Odborný jazyk - německý jazyk v hospodářství, Odborný jazyk - německý jazyk v historickém kontextu, Odborný jazyk - německý jazyk v turistickém ruchu. 3. Předměty BSCE, BCPR si povinně zapisují studenti, kteří budou psát bakalářskou práci v tomto oboru. 4. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Státní závěrečná zkouška - NJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
Kulturní studia německy mluvících zemí
Německý jazyk a analýza odborného textu
 
 
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R021 - Historie (dvouoborové)
Segment: Předměty povinné HI/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/HIPR
Historický proseminář
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/STAR
Dějiny starověku
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/PVHI
Pomocné vědy historické
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/PVHIS
Pomocné vědy historické - seminář
'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/STRE
Dějiny středověku
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'PhDr. František Šebek', 'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
3+0+0
Zk
 LS/1
UHV/NOV1
Dějiny novověku I
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
3+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/19ST
Dějiny 19. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/NOV2
Dějiny novověku II *
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
UHV/NOV1
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/20ST
Dějiny 20. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/BCPR
Bakalářská práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
UHV/HIST
Historiografie
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
6
2+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/SBCP
Seminář k bakalářské práci
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Studentům oboru "Historie - Slavistická studia zemí Evropské unie", kteří ve IV. semestru odjíždějí na povinnou zahraniční stáž, mohou být zkoušky z předmětů NOV2, 20ST buď uznány na základě analogických předmětů, absolvovaných v zahraničí nad rámec studijní povinnosti oboru "Slavistická studia zemí Evropské unie", pokud byly zakončeny ústní zkouškou, nebo může student po návratu ze zahraniční stáže požádat o vykonání zkoušky za IV. semestr na základě samostudia doporučené odborné literatury. 2. Student si zapisuje předměty Seminář k bakalářské práci a Bakalářskou práci v rámci dvouoborového studia pouze v jednom z oborů, ve kterém bude psát bakalářskou práci. 3. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Předměty povinně volitelné HI/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/DNA1
Dějiny náboženství I
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/DELA
Dějiny lázní
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DIGAR
Digitalizace v archivní praxi
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
1
0+3+0
Zp
 ZS/1
UHV/DUM1
Dějiny umění I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/KKPI
Kapitoly z křesťanské a profánní ikonogr
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/LAT1
Latina I
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
UHV/UREL
Úvod do řecké literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KRE/DNA2
Dějiny náboženství II
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/DUM2
Dějiny umění II *
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
UHV/DUM1
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/ITHIS
Informační technologie pro historiky
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.', 'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/KAZ1
Dějiny každodennosti I
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/LAT2
Latina II
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zk
 LS/1
UHV/NDCV
Náboženské dějiny českého venkova
'PhDr. Ladislav Nekvapil'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/1
UHV/URIL
Úvod do římské literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/VKDEM
Vybrané kapitoly z dějin evropského malí
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/AMEH
Antisemitism in Modern European History
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/DSTRE
Dlouhý středověk?
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/EVU1
Evropská unie I
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/HIGE
Základy historické geografie
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/HURE
Husitská revoluce
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/JIRPO
Jiří z Poděbrad
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/PRA19
Prameny k dějinám 19. století
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/SDCV
Sociální dějiny českého venkova v raném
'Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/SHAS
Středověká hagiografie a svatost
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/AUKO
Aktivní účast na vědecké konferenci
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/EVU2
Evropská unie II *
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
UHV/EVU1
5
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/KAZ2
Dějiny každodennosti II
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/MHR
Modern History of Russia
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/OEXK
Odborná exkurze s aktivní účastí
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/KAZ3
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. I
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/LAT3K
Latina 3: Čtení textů
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/3
UHV/PROT
Protektorát Čechy a Morava a dom. odboj
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/ARIS
Aristokratické rezidence v čes. zemích
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
UHV/CZOD2
Čsl. zahraniční odboj za II. světové vál
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
1. Každý student si povinně zapisuje minimálně 20 kreditů, dvousemestrální kurzy musí být zapisovány jako celek. (Neplatí pro DNA1-2 a KAZ1-4). Pokud student z dvousemestrálního kursu absolvuje pouze 1 semestr, bude mu započítán pouze jako volitelný předmět (C). 2. V průběhu jednoho semestru si student zapisuje nejvýše tři volitelné přednášky nebo semináře dle aktuální nabídky katedry (viz stávající akreditované předměty jednooborového studia "Kulturní dějiny"). Stejná volitelná přednáška/seminář může být zapsána pouze jednou v průběhu studia. Jako volitelnou přednášku/seminář si může student v případě volné výukové kapacity zapsat i jiný předmět z rozvrhu ostatních studijních oborů. Student se dle zájmů účastní odborných exkurzí pořádaných katedrou. Aktivní účast na exkurzi může být uznána v hodnotě 4 kreditních bodů 1x za studium. 3. Předměty AUKO a OEXK se nevypisují v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů ÚHV.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Starší dějiny
Moderní dějiny