Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika

Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R334 - Anglický jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové)
Segment: Komunikativní - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/JAC1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'Mgr. Lukáš Hambálek'
---
6
0+4+0
Zk
 ZS/1
KAA/JAC2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
---
6
0+4+0
Zk
 LS/1
KAA/JAC3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JAC1
6
0+4+0
Zk
 ZS/2
KAA/JAC4
Jazyková cvičení IV - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JAC2
10
0+4+0
Z, Zk
 LS/2
 
Segment: Literárně-kulturní - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/BRLI
Kapitoly z britské literatury *
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
KAA/ULIA
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/KSA
Kulturní studia americká
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/2
KAA/AMLIT
Kapitoly z americké literatury *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
KAA/ULIA
5
1+0+2
Zk
 LS/2
KAA/KSB
Kulturní studia britská
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.', 'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 LS/3
 
Segment: Lingvistický - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/KOFA
Kontrastivní fonetika
'Mgr. Jaroslava Ivanová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KAA/GRA1
Kontrastivní gramatika I
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/GRA2
Kontrastivní gramatika II *
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
KAA/GRA1
5
1+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/GRA3
Kontrastivní gramatika III *
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
KAA/GRA2
5
1+0+2
Zk
 LS/3
KAA/LEXA
Lexikologie *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA1, KAA/MFA2
3
1+0+1
Zk
 LS/3
 
Segment: Profesní - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/CKO1
Český jazyk v komunikační praxi I
'Mgr. Dagmar Magincová'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KAA/TEPR
Úvod do teorie překladu
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
2
1+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/CKO2
Český jazyk v komunikační praxi II *
'Mgr. Dagmar Magincová'
KAA/CKO1, KLKS/CKO1
4
2+0+1
Zk
 LS/1
KAA/PR1A
Překladatelský seminář I *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/TEPR
3
0+0+2
Zp
 LS/2
 
Segment: Obecný - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/BCPR
Bakalářská práce *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/BSCE, KAA/SCSE
10
0+0+0
Zp
 /3
KAA/BSCE
Seminář k bakalářské práci *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/JAC4
4
0+0+2
Zp
 ZS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Povinně volitelný - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/PREZ
Prezentační dovednosti
'Mgr. Marek Vít'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KAA/DEAZ
Dějiny anglicky mluvících zemí
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/2
KAA/OJA1
Odborný anglický jazyk I - CEFR B2 *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC1, KAA/JCA1
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KAA/PR2A
Překladatelský seminář II *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/PR1A, KAA/JAC1
3
0+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/KORA
Korespondence v angličtině - CEFR B2+ *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC2
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KAA/OJA2
Odborný anglický jazyk II - CEFR B2+ *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC1, KAA/JCA1, KAA/OJA1
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KAA/KAMZ
Kinematografie anglicky mluvících zemí
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/SKLI
Skotská literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/ZPSA
Písemný projev - CEFR B2
---
2
0+1+0
Zp
 ZS/3
KAA/AMKU
Americká kultura 20. století *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/BRKU
Britská kultura 20. století *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/DIAN
Analýza diskurzu *
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
KAA/GRA3, KAA/SYN2
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/KGMA
Kapitoly z gramatiky moderní angličtiny *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA2, KAA/GRA3, KAA/GR3, KAA/SYN1
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/KPLI
Koloniální a postkoloniální literatura *
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
KAA/ULIA
3
1+0+1
Zp
 LS/3
KAA/RLIT
Regionální literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Předměty BSCE, BCPR a ZPSA1 si povinně zapisují studenti, kteří budou psát bakalářskou práci v tomto oboru. Studenti si zapisují předměty B a C dle vlastního výběru do celkového počtu požadovaného počtu kreditů, v bakalářském studiu je nutné splnit 90 kreditních bodů.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Literatura a kulturní studia
Anglický jazyk a analýza odborného textu
 
 
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6101R014 - Religionistika (dvouoborové)
Segment: Základní - RE/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
 
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/INDN1
Indická náboženství I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KRE/JUDA1
Judaismus I
'Mgr. Jana Horáková', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/KRE1
Křesťanství I
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/RELI
Úvod do religionistiky
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
6
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KRE/INDN2
Indická náboženství II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/INDN1
6
2+0+0
Zk
 LS/1
KRE/JUDA2
Judaismus II *
'Mgr. Jana Horáková', 'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/JUDA1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KRE/KRE2
Křesťanství II *
'Mgr. Veronika Civínová', 'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
KRE/KRE1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KRE/BUDH1
Buddhismus I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/ISLA1
Islám I
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
KRE/PSNA
Psychologie náboženství
'Mgr. Vít Machálek, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KRE/SBCPR
Seminář k bakalářské práci
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/SONA
Sociologie náboženství
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KRE/BUDH2
Buddhismus II *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.', 'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/BUDH1
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/ISLA2
Islám II *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ISLA1
6
2+0+0
Zk
 LS/2
KRE/MRVY
Metody religionistického výzkumu *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/SBCPR
2
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/BCPRR
Bakalářská práce
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KRE/PBCPR
Projekt bakalářské práce
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
2
0+0+1
Zp
 ZS/3
KRE/SRE1
Současná religiozita I
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+2
Z, Zk
 ZS/3
KRE/SRE2
Současná religiozita II *
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.', 'doc. ThDr. Ivan Štampach'
KRE/SRE1
6
2+0+2
Z, Zk
 LS/3
1. Předměty SBCPR a MRVY si povinně zapisují studenti druhého ročníku. 2. Pokud student směřuje v daném akademickém roce až k poslednímu možnému termínu SZZK a odevzdá Bc. práci po 31. březnu, zapíše si předmět PBCPR v LS. 3. Pokud se student hlásí na SZZK v zimním zkouškovém období, může si zapsat předmět BCPRR v ZS. 4. Pokud si student nesplní předmět BCPRR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF. 5. Předměty RELI1 a RELI2 jsou nahrazeny jednosemestrálním kurzem RELI. 6. Předměty FINA1 a FINA2 jsou nahrazeny jednosemestrálním kurzem FINA. 7. Předměty INDN1 a 2 a BUDH1 a 2 se vypisují střídavě jednou za dva roky. V akademickém roce 2016/2017 budou realizovány kurzy BUDH1, 2.
Segment: Povinně volitelný - RE/Bc. (dvouobor)
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/ARA1
Arabština I
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/HEB1
Hebrejština I
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/HIN1
Hindština I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/JAP1
Japonština I
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/SAN1
Sanskrt I
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KRE/ARA2
Arabština II *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/HEB2
Hebrejština II *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/HIN2
Hindština II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/JAP2
Japonština II *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/SAN2
Sanskrt II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN1
3
0+2+0
Zp
 LS/1
KRE/ARA3
Arabština III *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HEB3
Hebrejština III *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/HIN3
Hindština III *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/JAP3
Japonština III *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/MTER1
Metody terénního výzkumu I
'Mgr. Pavel Horák'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KRE/SAN3
Sanskrt III *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN2
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KRE/ARA4
Arabština IV *
'Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.'
KRE/ARA3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/HEB4
Hebrejština IV *
'Mgr. Štěpán Lisý, M.A. Th.D.'
KRE/HEB3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/HIN4
Hindština IV *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/HIN3
6
0+2+0
Zp
 LS/2
KRE/JAP4
Japonština IV *
'Mgr. David Bradna, Ph.D.'
KRE/JAP3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
KRE/MTER2
Metody terénního výzkumu II *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Horák'
KRE/MTER1
6
0+0+2
Zp
 LS/2
KRE/SAN4
Sanskrt IV *
'doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.'
KRE/SAN3
6
0+2+0
Zk
 LS/2
1. Další povinně volitelné předměty si student vybírá z katedrové a z celofakultní nabídky, nejlépe z příbuzných disciplín. V rámci povinně volitelných předmětů složí studenti zkoušku z pramenného jazyka. V případě, že studenti píšou bakalářskou práci z religionistiky, musí splnit předměty Seminář k bakalářské práci, Metody religionistického výzkumu, Projekt bakalářské práce a Bakalářská práce. Kurz MTER1 a MTER2 si povinně zapisují studenti druhého ročníku, pokud to vyžaduje povaha jejich bakalářské práce. Pokud píšou bakalářskou práci na jiném oboru, volí si studenti z nabídky povinných a povinně volitelných předmětů tak, aby dosáhli minimálního počtu kreditů. 2. Pramenné jazyky se vypisují jednou za dva roky a to v kombinaci: arabština/japonština a hebrejština/hindština nebo hebrejština/sanskrt v závislosti na zájmu studentů. V akademickém roce 2016/2017 se otevírají ARA1,2 a HEB1,2. Pokračují ARA3,4; HIN3,4; a JAP3,4.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Obecná a kontextová religionistika