Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Letní univerzita interkulturních německých studií v Bayreuthu csm37 Čapek Jan, PhDr., Ph.D. 1-12/2011 PDF
Mobility studentů doktorských studijních programů na Fakultě filozofické csm35 Titz Pavel, PhDr., Ph.D. 1-12/2011 PDF
Rozvoj přístrojového vybavení na FF UPa 16/2/2011/FF Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D. 1-12/2011
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011