Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Projekt multifunkčního sálu 193/2007/FF Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1-12/2007 PDF
Rozvoj nově akreditovaných studijních programů na Univerzitě Pardubice 194/2007/FF Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2007 PDF
Vytváření podmínek pro zvyšování odborné a pedagogické úrovně umožnující akademickým pracovníkům ucházet se úspěšně o jmenování docentem nebo profesorem 192/2007/FF Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1-12/2007 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007