Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Dvouoborové bakalářské studium hisotrických věd "Historie-Slavistika Evropské unie" 318/2006 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2006 PDF
Dvouoborové bakalářské studium historických věd "Historie-Archeologie" 319/2006 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2006 PDF
Jednooborové dvouleté magisterské navazující specializační studium "Management výchovy a vzdělávání" 326/2006 Rýdl Karel, prof. PhDr., CSc. 1-12/2006 PDF
Kulturní diverzita v přípravě učitelů anglického jazyka pro ZŠ 327/2006 Píšová Michaela, doc. PhDr., Ph.D. M.A. 1-12/2006 PDF
Optimalizace podpory profesního rozvoje studetnů učtielství 325/2006 Píšová Michaela, doc. PhDr., Ph.D. M.A. 1-12/2006 PDF
Příprava interdisciplinárního kurzu "interkulturní komunikace" ve spolupráci Univerzity Pardubice a Univerzity Bayreuth 344/2006 Čapek Jan, PhDr., Ph.D. 1-12/2006 PDF
Příprava jednoobornvého bakalářského studia filozofie výchovy 320/2006 Štampach Ivan, doc. ThDr. 1-12/2006 PDF
Rozvoj Jazykového Centra se zaměřením na tutoriální vedení výuky na distanční a certifikační studia 334/2006 Koblížková Andrea, Ing., Ph.D. 1-12/2006 PDF
Univerzita volného času 332/2006 Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D. 1-12/2006 PDF
Vzdělávání řídících pracovníků v oblasti managementu ve vzdělávání 346/2006/FF Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2006 PDF
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků (univerzitní projekt) 329/2006/FF Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc. 1-12/2006 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006