Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Audiovizuální laboratoř FRVS/2013/59 Černá Monika, PaedDr., Ph.D. 1-12/2013
Podpora anglojazyčné výuky v studijním programu Historické vědy FRVS/2013/33 Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D. 1-12/2013
Tvorba předmětů " Možnosti výzkumu sociálních dějin českého venkova v raném novověku" a "Možnosti výzkumu náboženských dějin českého venkova v raném novověku" FRVS/2013/95 Nekvapil Ladislav, PhDr. Mgr. 1-12/2013
FRVŠ - projekty řešené v roce 2013 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013