Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje X. FRVS/2012/1993 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2012
Literatura dvou jazyků FRVS/2012/634 Čapek Jan, PhDr., Ph.D. 1-12/2012
Vybavení učeben pro jazykovou přípravu studentů Fakulty filozofické a rozvoj jejich prezentačních dovedností FRVS/2012/608 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D. 1-12/2012
FRVŠ - projekty řešené v roce 2012 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012