Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Antropologie moderní Afriky FRVS/2011/517 Horáková Hana, doc. PaedDr., PhD. 1-12/2011
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IX. FRVS/2011/1046 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc. 1-12/2011
Raná výuka cizích jazyků FRVS/2011/769 Černá Monika, PaedDr., Ph.D. 1-12/2011
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta filozofická - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011